Klachten- en geschillenregeling

  • Klachten- en geschillenregeling

Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Jongeren onder 18 jaar die de behandeling vergoed krijgen door de gemeente vallen onder de Jeugdwet. Voor hen is een andere klachtenprocedure, lees verder.

Jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen vallen onder de Wkkgz, dus onder onderstaande klachtenregeling.

 

LVVP-klachtenregeling

U bespreekt uw klacht in eerste instantie met uw behandelaar. Soms is dit lastig of krijgt u onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van uw behandelaar. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de afhandeling van uw klacht.
 

Het klachtenformulier

Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, verzoeken wij u eerst het klachtformulier in te vullen, dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. U kunt hen zelf ook bellen via tel. (088) 234 16 06.

Mocht u alvorens een klacht in te dienen vragen hebben over tarieven en regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via tel. (030) 236 43 38 of via t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info.

 

Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

U hebt ook de mogelijkheid om vervolgens uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Die uitspraak kan ook gaan over een eventuele schadeclaim tot maximaal € 25.000. LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag, waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). Deze Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar via deze link en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

 

  • Het tuchtrecht

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen ook onder het tuchtrecht. U kunt uw klacht daarom ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Adressen
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges
Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
telefoon 088-3712500

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 CE Den Haag
telefoon 088-3712520

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)

Postbus 61
5600 AB Eindhoven
telefoon 088-3712550

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Postbus 11144
9700 CC Groningen
telefoon 088-3712560

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
telefoon 088-3712570