Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 17 januari 2019

Uitspraak in arbitragezaak CZ houdt ongelijkwaardig speelveld in stand

Nog steeds geen duidelijkheid over gelijkwaardig alternatief voor KiBG

Het Nederlands arbitrage instituut (NAI) heeft de LVVP niet in het gelijk gesteld in haar zaak tegen zorgverzekeraar CZ. De LVVP is zeer teleurgesteld over de uitspraak. Niet alleen omdat we veel tijd en moeite in deze zaak gestoken hebben, maar vooral omdat we nu in alle eerlijkheid nog stééds niet weten wat een geschikt alternatief is voor het keurmerk van stichting kwaliteit in basis-ggz (KiBG). Met deze uitspraak is van een evenwicht in het stelsel en een gelijkwaardig speelveld nog steeds geen sprake.

Lees meer

Wat vindt u: neemt de regeldruk toe of af?

Vul de (ont)regelmonitor in

Precies een jaar geleden gaven zorgverleners aan dat 40% van hun tijd verloren gaat aan onzinnige administratie. Voor gz- en klinisch (neuro)psychologen en psychotherapeuten zal dat percentage niet veel anders zijn. Kostbare tijd die niet kon worden besteed aan patiënten. Met dank aan de inbreng van veel zorgverleners is de verlammende bureaucratie in de zorg eindelijk op de kaart gezet. Maar wat levert het op? Alleen u als zorgverlener kan aangeven of de regeldruk daadwerkelijk afneemt in uw dagelijkse praktijk. Vul daarom de vragenlijst in!

SVR en SBG gaan op in Akwa GGZ

LVVP-advies blijft van kracht: lever geen data aan SVR/SBG

Stichting vrijgevestigden ROM’men (SVR) is per 15 januari 2019 opgegaan in Akwa GGZ. Zij heeft de vrijgevestigden hierover een brief gestuurd en vervolgens ook een herinnering. De LVVP handhaaft het advies om geen ROM-data aan te leveren aan SVR/SBG en de ‘switch’ bij SVR niet om te zetten naar ‘doorleveren’.

Lees meer

Update wachttijden in de ggz: beeld iets verbeterd

Voorkom sancties en lever uw wachttijden aan

Onlangs publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuwe informatiekaart wachttijden in de ggz. Het beeld van de totale wachttijden is positiever dan in juli 2018. De NZa heeft aangekondigd nu ook bij vrijgevestigden te gaan handhaven: niet aanleveren kan leiden tot een boete.

Lees meer

Eerste lijn vraagt aandacht voor visie op Wmcz aan Eerste Kamer

 

De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). Eerstelijnsorganisaties, waaronder de LVVP, hebben hun visie op het wetsvoorstel onder de aandacht gebracht van de senatoren. Nu de implementatie van de wetswijziging aanstaande is, hebben we daarnaast verduidelijkende vragen en aandachtspunten voorgelegd.

Lees meer

Voor k&j-leden: enquête over gebruik outcome-indicatoren

Invullen kan tot 31 januari 2019

Steeds meer gemeenten vragen jeugdhulpaanbieders om outcome-indicatoren aan te leveren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de basisset outcome. Deze is ontwikkeld door de branches, de beroepsverenigingen, de VNG en het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Het NJI onderzoekt met een enquête of en hoe deze basisset outcome gebruikt wordt.

Lees meer

Documenten voor gemeenten over vrijgevestigden in de jeugd-ggz

 

De intermediair bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Annemarie van der Meer, heeft twee documenten ontwikkeld voor gemeenten over de rol van vrijgevestigde aanbieders van jeugd-ggz: ‘Q & A vrijgevestigde zorgaanbieders’ en ‘Tips & tricks bij de inkoop van zorg’.

Lees meer

Verstrek geen gezondheidsverklaringen met waardeoordelen

LVVP-richtlijn voor gezondheidsverklaringen vernieuwd

Het aantal tuchtklachten over het afgeven van (gezondheids)verklaringen door behandelend psychologen/psychotherapeuten neemt toe. Maar al te vaak legt de tuchtrechter dan een waarschuwing of berisping op, zoals blijkt uit de voorbeelden hieronder. De LVVP wil voorkomen dat leden hiermee te maken krijgen en adviseert hen hoe om te gaan met een verzoek om een gezondheidsverklaring.

Lees meer