Klik hier voor de printversie

Interview met de voorzitter - september 2017

De nieuwe productstructuur in de ggz

Over herkenbaarheid, eenvoud, transparantie en vertrouwen

 

In dit september-interview beantwoordt LVVP-voorzitter Hans Kamsma een aantal kernachtige vragen over het clustermodel, de toekomstige nieuwe productstructuur in de ggz.

“Ik ben enthousiast, omdat het een herkenbare, transparante en eenvoudigere productstructuur oplevert. Tegelijkertijd besef ik dat het er uiteindelijk om gaat of en hoe die geïmplementeerd gaat worden. Het vraagt om vertrouwen, ook van overheid en zorgverzekeraars, om met elkaar deze stap te durven zetten.
De charme zit in de eenvoud en herkenbaarheid en de mogelijkheid om productstructuur, bekostiging, zorgstandaarden en ROM tot één werkzaam geheel te maken.”

Lees meer