Klik hier voor de printversie

Interview met de LVVP-voorzitter - januari 2017

Over zorgstandaarden, generieke modules & zorginkoop

 

In dit interview beantwoordt Arnoud van Buuren vragen over de zorgstandaarden en generieke modules, mede in het licht van de zorginkoop door zorgverzekeraars:

'Standaardisering van behandelingen is prima als ze nieuwe therapie-ontwikkelingen volgen, maar het kan die creativiteit ook gemakkelijk de nek omdraaien en opnieuw een richtingenstrijd doen oplaaien'

Lees meer