Workshop voor startende praktijkhouders

 
Lees hier het
interview met
een van de
deelne
mers!

Cursisten over de workshop: 'Heel leerzaam en erg gericht op de praktijk.' 'LVVP is eerste organisatie waarvan ik echt profijt heb!' 'Enthousiastmakend.' 'Was prima, inspirerend informatie en ANGSTVERLAGEND.' 'Goede sfeer, heldere uitleg. Ga zo door!' 'Fijn dat mijn vragen beantwoord werden.' 'De beren zijn van de weg!' 'Ontspannen en prettige workshop.'

 

De workshop wordt gehouden onder de inspirerende leiding van Arnoud van Buuren, arts – psychotherapeut, die een jarenlange ervaring heeft als vrijgevestigd zorgaanbieder en inmiddels expertise heeft opgebouwd in het begeleiden van mensen die een eigen praktijk willen starten. De workshop is bedoeld voor psychotherapeuten, gz-psychologen en klinisch (neuro) psychologen, werkzaam in de jeugd-ggz en/of in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz (volwassenen).
De deelnemers vormen zich individueel en groepsgewijs een beeld van hun eigen praktijk en krijgen alle noodzakelijke informatie voor de concrete opzet ervan.

De workshop is verspreid over twee dagen.
De eerste dag staat in het teken van visie en inspiratie en is interactief van opzet. De deelnemers maken een ondernemingsplan voor hun eigen praktijk.
De workshopleider inspireert en motiveert mensen om eigen ideële en praktische doelen te bereiken. Dat gebeurt groepsgewijs, met oog en ruimte voor individuele wensen. Aan het eind van deze dag wordt ingegaan op het maken van een eigen praktijkwebsite.


De tweede dag is praktisch van aard en richt zich op de inhoudelijke aspecten van de bedrijfsvoering. Daarbij valt te denken aan informatie over praktijkautomatisering, wet- en regelgeving, financiën, contractering, kwaliteitscriteria e.d.


Het programma ziet er globaal als volgt uit:

  • Ondernemen in de zorg. Wat is dat voor markt?
  • Welke eigenschappen heeft een ondernemer?
  • Hoe ziet mijn ideale praktijk er uit?
  • Uw eigen praktijk in stappen.
  • Informatie over praktijkautomatisering, wet- en regelgeving, gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en contracten met zorgverzekeraars.
 

 

Locatie Utrecht (nabij CS)
Duur workshop

Twee vrijdagen van 10.00 - 17.00 uur (4 dagdelen)

incl. luxe lunch.

Volgende data

Maart 2019

Deelnemers Minimaal 12, maximaal 18
Leiding Arnoud van Buuren, vrijgevestigd arts/psychotherapeut
Focus Inspiratie, motivatie, informatie
 

Deelnemers aan de workshop krijgen het boek De ondernemende psychotherapeut op de eerste lesdag uitgereikt.


Bel voor meer informatie met Sacha Wammes, 030-2364338. Of: s.wammes@lvvp.info

Schrijf tijdig in!


Inschrijfformulier
Via deze link gaat u naar het inschrijfformulier