Stappenplan voor het starten van een vrijgevestigde ggz-praktijk

De noodzakelijke eerste stappen

 

Binnenkort wordt hier informatie aan toegevoegd voor ggz-professionals die een jeugd-ggzpraktijk willen starten. Onderstaande informatie is van toepassing op zorgaanbieders werkzaam in de Zorgverzekeringswet.

 

 1. Schrijf u allereerst in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en vraag een KvK-nummer aan (klik hier).
 2. In de generalistische basis-ggz en in de gespecialiseerde ggz bent u verplicht prestaties digitaal te registreren, factureren en aan te leveren aan het dbc-informatiesysteem (DIS), ook als u geen contracten afsluit met zorgverzekeraars. U bent ook verplicht om te ROM’en. Schaf daarom een praktijksoftwareprogramma aan voor de generalistische basis-ggz en/of de gespecailiseerde ggz en een ROM-programma, of een combinatie van beide: zie het vergelijkende overzicht op Mijn LVVP.
  Belangrijk bij de beoordeling van een praktijksoftwarepakket zijn: gebruiksvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, wijze van afrekenen: kosten  op langere termijn, kwaliteit handleiding en helpdesk, installatie en implementatie, reputatie leverancier t.a.v. aanpassingen, gebruik ervaringsdeskundigen. Zie onderstaande demo’s voor een eerste indruk.
 3. Vraag een agb-code aan op www.agbcode.nl.
 4. Meld u aan bij Vecozo en vraag een certificaat aan om te kunnen declareren: (klik hier)
 5. Meld u aan bij DIS op www.dbcinformatiesysteem.nl.
 6. Registreer u bij de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).  

 7. Dien uw kwaliteitsstatuut in via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Zie de informatie en invulinstructies op Mijn LVVP.

 8. Sluit indien gewenst contracten af met een aantal of alle zorgverzekeraars. Zie Mijn LVVP voor een overzicht met alerts.
 9. Sluit verzekeringen af die van belang zijn voor uw praktijkvoering: arbeidsongeschiktheidsverzekering, (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, (beroeps)rechtsbijstandverzekering en eventueel een pensioenverzekering, bedrijfsschadeverzekering, inventarisverzekering. Zie de servicepagina op de LVVP-site.
 10. Sluit u aan op de klachten- en geschillenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). LVVP-leden zijn hier automatisch op aangesloten.
 11. Regel uw kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld via de LVVP-kwaliteitscriteria en de LVVP-visitatie.
 12. Tot slot: vind een ruimte en START!

 

Tweedaagse workshop voor starters

In onze speciale startersworkshop wordt uitgebreider op al deze en meer onderwerpen ingegaan. Deelname aan de workshop biedt u de mogelijkheid om gratis in te stromen als LVVP-lid.

 

Demo's van ggz-praktijksoftwarepakketten

Klik op het logo voor een demo. Binnenkort volgen er meer; nog niet alle softwareleveranciers hebben een filmpje ingezonden. Op Mijn LVVP staat een uitgebreid vergelijkend overzicht van alle praktijksoftware- en ROM-pakketten voor de ggz-praktijk.