Service en kortingen voor LVVP-leden

 

1. Service op LVVP-diensten: vertrouwenspersoon, klachtafhandeling, onderzoekscommissie sturen op functioneren

2. Exclusieve korting voor LVVP-leden op veilig e-mailen met ZIVVER

3. Verzekering voor geschillen conform de Wkkgz (per 1-1-2017)

4. Cyber- en datariskverzekering

5. Zuivere restitutiepolis van ONVZ met 8,5% collectiviteitskorting voor LVVP-leden

6. Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea met 7,5% korting

7. Overige verzekeringen via VvAA, AON (voorheen Meeùs) en Westenburg

8. Eiswijzer

9. Check op de beveiliging van uw digitale praktijkvoering door IBindezorg

10. Incassoregeling

11. Vakliteratuur via BSL Psychologie Totaal met 20% korting voor LVVP-leden

12. ZorgDomein voor Praktijken met 7,5% korting voor LVVP-leden

..............................................................................................................................................................................................................
 

1. Service op LVVP-diensten: vertrouwenspersoon, klachtafhandeling, onderzoekscommissie sturen op functioneren

 • Leden van de LVVP kunnen gratis eenmalig de vertrouwenspersoon consulteren. Vervolggesprekken betalen zij rechtstreeks aan de vertrouwenspersoon zelf. 
 • De klachtbehandeling door een van de klachtenfunctionarissen van de LVVP wordt eenmalig door de LVVP betaald tot een maximum van € 500. 
 • Het onderzoek naar de staat van functioneren door de onderzoekscommissie van de LVVP wordt geheel door de LVVP betaald.

..............................................................................................................................................................................................................

 

2. Exclusieve korting voor LVVP-leden op veilig e-mailen met ZIVVER
 

Mailen, chatten of het uitwisselen van bestanden met andere zorgverleners en met patiënten: we willen het graag, maar het moet wel veilig en werkbaar zijn. ZIVVER biedt daarvoor een oplossing en blijkt eenvoudig voor zowel de behandelaar als de patiënt. Omdat veilig mailen van groot belang is voor u als ggz-professional vanwege de uitwisseling van privacygevoelige informatie, zijn wij met ZIVVER een collectief ledenaanbod met een stevige korting overeengekomen. U leest het aanbod en nadere informatie over het werken met ZIVVER op Mijn LVVP.

..............................................................................................................................................................................................................

 

3. Verzekering voor kosten van geschillen (Wkkgz per 1-1-2017)

 

Aon (voorheen Meeùs Assurantiën) is partner van de LVVP. De samenwerking omvat een specifiek aanbod voor de verzekeringen van leden van de LVVP (zie verder onder het kopje overige verzekeringen).
Aon kan u een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden die volledig Wkkgz-proof is. Zo is een eventuele aansprakelijkheidsstelling vanuit de geschillencommissie gedekt. De polis bedraagt voor LVVP-leden € 90 per jaar (€ 125 voor niet-leden).
De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil kunnen gedekt worden binnen de rechtsbijstandverzekering. Ook hier heeft Aon een speciaal arrangement voor. Als u vanaf 1 januari 2017 volledig Wkkgz-proof uw beroep wilt uitoefenen, is een combinatie van bovenstaande verzekeringen aan te raden. Voor vragen en informatie kunt u kontackt opnemen met  vrijeberoepen@aon.nl

 

 

.............................................................................................................................................................................................................

Op de beroepsrechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekeringen van VvAA Schadeverzekeringen zijn de Wkkgz-risico’s zonder extra kosten verzekerd. Uitspraken van een geschilleninstantie nemen wij in principe over. Wel moet de instantie voldoen aan kwaliteitseisen die gezamenlijk door zorgaanbieders en andere betrokken partijen zijn opgesteld. Op http://vvaa.nl/geschilleninstanties vindt u een actueel overzicht van de geschilleninstanties waarvoor dit geldt. Hier komen in de loop van de maand nieuwe geschilleninstanties bij waarmee VvAA een samenwerking heeft. De Geschillencommissie Den Haag, waar de geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken onder valt, valt daar in ieder geval onder.
 
Wat vergoeden wij?

 • Onder de voorwaarden van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoeden wij naast de schade tot € 25.000 ook de griffiekosten van de patiënt als die in het gelijk wordt gesteld. Bij een geschil over aansprakelijkheid vergoeden wij tevens de kosten voor het voeren van verweer, mits wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd. De kosten die de geschillencommissie maakt, komen alleen voor vergoeding in aanmerking als deze niet op een andere wijze (bijvoorbeeld via de beroepsorganisatie, of een rechtsbijstandverzekering) worden vergoed.
 • De Rechtsbijstandverzekering verleent dekking voor de juridische kosten van de geschillenafhandeling en de griffiekosten van de patiënt als die in het gelijk wordt gesteld. Ook komen de behandelkosten van de geschillencommissie in aanmerking voor vergoeding, mits deze niet op een andere wijze (bijvoorbeeld via de beroepsorganisatie, of de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar) worden vergoed.

..............................................................................................................................................................................................................

 

4. Cyber- en datariskverzekering

 

Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor. Met de Wet Meldplicht Datalekken wil de overheid de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Ook zal de wetgeving bijdragen aan het herstel en behoud van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. De verantwoordelijke moet bij een datalek, niet alleen een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook de betrokkenen informeren. Een datalek moet u binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Boetes kunnen oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaaromzet.

 

 

Een cyberverzekering van Aon biedt dekking voor schade als gevolg van een datalek. Afhankelijk van de datalek, kunnen er grote gevolgen zijn voor uw praktijk. Voorbeelden hiervan zijn reputatieschade, aansprakelijkheidsstellingen van de cliënt en afpersing van de hackers. Deze bedragen kunnen hoog oplopen. Als gevolg van de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken is er een nieuw product ontwikkeld dat de gevolgen van datalekken dekt. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij Meeùs. De premie is afhankelijk van uw bedrijfsomzet en het gewenste verzekerde bedrag. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u contact 

vrijeberoepen@aon.nl

 

 

De VvAA biedt de cyber- en datariskverzekering, die u terzijde staat met assistentie van ervaren securityprofessionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Meldt u een inbreuk? Dan staat er een team van ervaren professionals voor u klaar. Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbende te informeren en juridische kosten te beperken. 

De voordelen van de cyber- en datariskverzekering:

 • Duidelijke en transparante voorwaarden;
 • Wereldwijd bereik;
 • Uitgebreide juridische expertise;
 • Ervaren security-professionals;
 • Toegang tot een netwerk van erkende leveranciers (beveiligingsexperts, forensisch computeronderzoek, begeleiding meldingsprocedure);
 • Voor slechts € 50,- kunt een preventiescan (Vulnerability Assessment) laten uitvoeren;
 • Gratis check bewerkersovereenkomst.

Voor meer informatie over de cyber- en data riskverzekering en voor tips hoe u de risico’s op cybercrime kunt beperken, kunt u contact opnemen met VvAA. De afdeling ledenservice is telefonisch bereikbaar onder nummer 030-2474789 en via e-mail ledenservice@vvaa.nl. Of kijk op onze website https://www.vvaa.nl/verzekeringen/cyberverzekering

..............................................................................................................................................................................................................

 

5. Zuivere restitutiepolis van ONVZ met 8,5% collectiviteitskorting
 

We hebben voor LVVP-leden afspraken kunnen maken met de VvAA voor een collectieve verzekering. Het betreft de zuivere restitutiepolis van ONVZ met een collectiviteitskorting van 8,5% (per 2019, daarvoor 8%). Op de aanvullende verzekeringen ontvangt u met ingang van 2019 12% korting (voorheen 10%). U hoeft hiervoor géén lid van de VvAA te zijn. ONVZ biedt een volledige restitutiepolis aan, waarmee u altijd zelf kunt kiezen voor een zorgaanbieder (vrije artsenkeuze) zonder dat u daarvoor hoeft bij te betalen.

De voordelen op een rijtje:

 • zelf zorgverlener en ziekenhuis kiezen

 • collectiviteitskorting van 8,5% en 12% voor aanvullend

 • eenvoudig declareren via de app

 • nieuw in 2019: slimme tandenborstel t.w.v. € 259,- bij Tand Preventief.

Zie hier het overzicht op de VvAA-site.

..............................................................................................................................................................................................................

 

6. Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea met 7,5% korting

 

U bent arbeidsongeschikt. Wie zorgt er voor uw inkomen?

Dagelijks behandelt u als psycholoog of psychotherapeut veel patiënten. U bent als vrijgevestigde ook ondernemer en zelf verantwoordelijk voor uw praktijk en uw inkomen. Maar wat nu als u zelf langdurig (psychisch) ziek wordt of een ongeval krijgt?

 

Burn-out is een veelvoorkomende oorzaak van uitval onder ondernemers

U behandelt patiënten én doet uw administratie. U moet voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U sluit contracten met zorgverzekeraars. Dat geeft veel druk en vergt veel tijd. Dit kan leiden tot lichamelijke en/of psychische klachten zoals een burn-out.

 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) van Avéro Achmea zorgt voor een financieel vangnet

De LVVP heeft aantrekkelijke afspraken met Avéro Achmea gemaakt. Als lid van de LVVP profiteert u onder andere van een korting van 7,5% op uw premie. U kunt hiermee duizenden euro’s besparen. Ook als u al een aov hebt, is het de moeite waard om uw kostenbesparing te (laten) berekenen door uw verzekeringsadviseur. Neem contact op met een verzekeringsadviseur of lees meer op de LVVP-ledenpagina van Avéro Achmea. Vaak sluiten ondernemers geen aov op basis van ervaringen en meningen van anderen. Daarom hebben wij voor u de feiten en fabels over een aov op een rij gezet. Een verzekeringsadviseur kan u een advies op maat geven.

..............................................................................................................................................................................................................

 

7. Overige verzekeringen via VvAA, Meeùs en Westenburg
 

VvAA-verzekeringen
 

Besteedt u uw tijd het liefst aan het verlenen van goede zorg en het beter maken van patiënten? VvAA neemt u het 'werk naast het werk' uit handen. Wij opereren in het hart van de gezondheidszorg en vormen met ruim 123.000 van uw collega's het grootste zorgnetwerk van Nederland. Hierdoor kennen wij uw situatie als geen ander. Zo kunt u zich, tijdens elk moment op uw levensloop, met een gerust hart concentreren op uw vak.

 

Korting op rechtsbijstands- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

(klik hier voor informatie en aanmelding.

 1. 10% korting op de VvAA Rechtsbijstands- en VvAA-Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 2. Toegang tot de kosteloze VvAA juridische helpdesk voor LVVP-verzekerden
 3. Jaarlijkse praktische voorlichting over relevante juridische ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk van VvAA aan alle LVVP-leden tijdens een ledenbijeenkomst
 4. VvAA biedt LVVP-leden die nog geen lid zijn van VvAA een kennismakingslidmaatschap aan. Dit lidmaatschap duurt precies 1 kalenderjaar en gaat in op het moment dat u lid wordt. Precies 1 jaar later gaat dit over in een betalend lidmaatschap, tenzij u aangeeft dat u het lidmaatschap wilt beeindigen. Verzekeringen kunnen alleen gecontinueerd worden als u lid bent.

 5. Geaccrediteerde Masterclasses/nascholing/verdieping over juridische aspecten (wet- & regelgeving, zorgcontractering) van de praktijkvoering en zorgverlening.

..............................................................................................................................................................................................................


Aon Assurantiën

 

Aon (voorheen Meeùs Assurantiën) is partner van de LVVP. De samenwerking omvat een specifiek aanbod voor de verzekeringen van leden van de LVVP (zie verder onder het kopje overige verzekeringen).

 

Aon kan u een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden die volledig Wkkgz-proof is. Dit betekent dat de kosten voor geschilleninstantie gedekt zijn (maximaal €2.200,-) en de uitspraken van de geschillencommissie gedekt zijn (maximaal €25.000,-). Hiermee is een eventuele aansprakelijkheidsstelling vanuit de geschillencommissie gedekt. De polis bedraagt voor LVVP-leden € 90 per jaar.

 

Als u daarnaast ook een zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluit, kan een eventueel geschil, vanuit de Wkkgz en/of daarbuiten, in behandeling genomen worden. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil kunnen gedekt worden binnen de rechtsbijstandverzekering. Ook hier heeft Aon een speciaal arrangement voor.

 

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met vrijeberoepen@aon.nl.

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

Westenburg Assurantiën
 

 

Westenburg Assurantiën is één van de grootste onafhankelijk en zelfstandige tussenpersonen van Nederland. Het is een familiebedrijf waar de derde generatie Westenburg aan het roer staat. Westenburg treedt al jaren op voor de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Westenburg staat voor de persoonlijke service van een familiebedrijf in combinatie met specialistische kennis op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en financiële planning.

Speciaal voor LVVP-leden heeft Westenburg met verzekeraars unieke afspraken gemaakt, waarbij gunstige voorwaarden en gunstige premies zijn bedongen.

 

Wat kan Westenburg voor u betekenen?

Hieronder de voor u belangrijkste verzekeringen op een rij:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf en beroep

Dit is één van de belangrijkste polissen voor u, omdat deze polis uw vermogen beschermt in geval u door een patiënt aansprakelijk wordt gesteld. Het verzekerd bedrag is zeer ruim, € 2.500.000,- per aanspraak.

 • Rechtsbijstandverzekering

Als zorgverlener verricht u dagelijks handelingen die juridische risico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk om goed over de gevolgen van deze handelingen na te denken. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u op het gebied van vermogensschade in vele gevallen bijstaan, maar is niet altijd toereikend. In samenwerking met DAS Rechtsbijstand hebben wij een speciale polis ontwikkeld. Ook incasso van onbetaalde nota’s is onder de dekking begrepen. De dekking kan uitgebreid worden met al uw particuliere risico’s.

 • Cyberverzekering

Dit is een nieuw risico. Vanwege de beschikking over vertrouwelijke patiëntgegevens is het erg belangrijk om dit risico goed af te dekken.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u een uitkering krijgt wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Deze verzekering keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Over het algemeen kan tot maximaal 80% van het inkomen worden verzekerd. Er zijn verschillende mogelijkheden met betrekking tot o.a. de eigenrisico termijn, de eindleeftijd en het gewenste verzekerde bedrag. Welke dekking het beste bij u past, is afhankelijk van uw huidige situatie en behoeften. Speciaal voor de LVVP-leden geven wij 15% korting op de eenmalige advieskosten.

 • Particuliere verzekeringen

Westenburg heeft een eigen particulier verzekeringspakket, het WES-pakket, ontwikkeld met scherpe premies en zeer uitgebreide dekkingen. Zo krijgen al onze relaties met verzekeringen in dit pakket:

 • Gratis buitenshuis dekking voor kostbaarheden tot € 1.000,-
 • Schade door overvloedige neerslag is standaard meeverzekerd
 • De ‘no blame, no claim’- clausule op de volledige casco autoverzekering (geen bonus/malus-terugval bij bijvoorbeeld krassen en vandalisme)

De leden van LVVP ontvangen naast de pakketkorting, die kunnen oplopen tot 10%, een extra premiekorting van 15%.

 

Heeft u vragen, wilt u een offerte aanvragen of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Peter van Wanrooij. U kunt een mail sturen naar lvvp@westenburg.nl of u kunt bellen naar 076 – 529 02 08.

 

..............................................................................................................................................................................................................

 

8. Eiswijzer
 

Leden kunnen gratis gebruikmaken van een speciale website waarop u direct kunt zien welke verzekeraar wat vergoedt indien u geen contract hebt afgesloten. Er zijn zeer veel verschillende opties. Een handige tool voor u en uw cliënten! Klik hier.
 

..............................................................................................................................................................................................................

 

9. Check de informatiebeveiliging in uw praktijk

 

Voldoet uw praktijkvoering aan de beveiligingseisen zoals vastgelegd in de NEN7510? U kunt een check uitvoeren en de beveiliging in uw praktijk up-to-date brengen. LVVP-leden kunnen inloggen met hun lidmaatschapsnummer en krijgen 10% korting. De privacyregels zijn per 2016 zowel op Europees als op landelijk niveau strenger. En er is inmiddels een Wet Meldplicht Datalekken.

 

Inloggen op de praktijktoets

Op de site van IBindeZorg.nl kunt u zich als nieuwe gebruiker aanmelden. U kiest uw gebruikersnaam, vult uw e-mailadres in, waarop u ter bevestiging een e-mail ontvangt. Daarna kunt u inloggen en een wachtwoord kiezen. 

Ter kennismaking kunt u daarna een gratis voorbeeldvragenlijstje doorlopen of direct doorgaan naar de complete praktijktoets. 

De complete praktijktoets komt beschikbaar na de volgende stappen: 

 • Log in op IBindeZorg.nl
 • Kies ‘uw registratie’
 • Vink aan ‘Ja, ik wil de informatiebeveiliging toetsen met de Zelftest Informatiebeveiliging voor Zorgpraktijken’
 • Vervolgens kunt u uw gegevens invullen, inclusief het LVVP-lidmaatschapsnummer voor de korting. De ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opmaken van een certificaat na afronding van de praktijktoets en voor de factuur. Uw anonimiteit is gewaarborgd.

..............................................................................................................................................................................................................

 

10. Incassoregeling
 

Omdat steeds meer nota’s voor rekening komen van de cliënt of slechts deels door de zorgverzekeraar worden vergoed, kan het aantal openstaande declaraties toenemen. Daarom heeft de LVVP voor haar leden een raamovereenkomst afgesloten met incasso-organisatie Flanderijn, die een aantal gunstige voorwaarden biedt. Voor voormalig-LVE-leden gold die regeling al vanaf 2009.

 

Flanderijn biedt LVVP-leden:

 • professionele ondersteuning bij incasso, waarbij uw relatie met de cliënt niet uit het oog wordt verloren;
 • geen lidmaatschap of abonnement en dito kosten;
 • no cure, no pay bij incassowerkzaamheden in de minnelijke fase, ongeacht de aard en hoogte van de vordering;
 • vaste contactpersonen en transparante online communicatie. 


Flanderijn heeft met 14 vestigingen in Nederland een grote regionale spreiding en voldoet aan  de ISO-normering en Isea-normering. Flanderijn beseft dat incassowerkzaamheden voor eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en/of klinisch (neuro)psychologen maatwerk is. Dat vertaalt zich in een persoonlijke benadering.

Neem contact op met Flanderijn om de mogelijkheden te bespreken (088 209 2576) of bezoek de website: www.flanderijn.nl. Het aanbod van Flanderijn is uiteraard geheel vrijblijvend.

..............................................................................................................................................................................................................

 

11. 20% korting op vakliteratuur bij BSL Psychologie Totaal


Leden van de LVVP krijgen 20% korting op een abonnement op BSL Psychologie Totaal van Bohn Stafleu van Loghum. BSL Psychologie Totaal biedt online toegang tot 18 vaktijdschriften, meer dan 50 boeken en (geaccrediteerde) online nascholing (webtv en e-learning), met steeds nieuwe aanvullingen. Ook Boom Uitgevers te Amsterdam biedt leden een aantrekkelijke korting op aankopen. Klik hier voor meer informatie.

..............................................................................................................................................................................................................

 

12. ZorgDomein voor Praktijken

Met ZorgDomein voor Praktijken bent u als vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut beter in beeld bij de huisartsen in uw regio (binnen een straal van 30 kilometer vanaf uw praktijk) en ontvangt u eenvoudig en snel digitale verwijzingen. Ruim 90% van de huisartsen is aangesloten op ZorgDomein. Huisartsen zien uw zorgaanbod binnen hun regio. Via ZorgDomein voor Praktijken kunt u als zorgaanbieder een verwijzing ophalen zodra een huisarts een patiënt naar u heeft verwezen. U ontvangt een notificatie per mail met een link waarmee u kunt inloggen en de verwijsbrief kunt inzien.Tevens kunt u de verwijzing als pdf opslaan in uw eigen praktijksoftware. Over de integratie met uw praktijksoftware leest u onderstaand meer. ZorgDomein voor Praktijken biedt:

 • verbeterde kwaliteit van verwijzingen die voldoen aan de richtlijnen
 • een etalage voor uw zorgaanbod op het digitale platform van ZorgDomein
 • verbeterde afstemming met huisartsen en goed geïnformeerde patiënten
 • de mogelijkheid om naar aanleiding van een verwijzing tussentijdse en eindrapportages te versturen, ook als er geen ZorgDomein verwijzing aan vooraf is gegaan

 

7,5% korting voor LVVP-leden
De investering voor ZorgDomein voor Praktijken is voor reguliere deelnemers:

 • € 30,- eenmalig voor registratie
 • € 16,- per maand voor één locatie met één geregistreerde zorgverlener
 • € 6,- per maand voor elke extra zorgverlener in de praktijk (>1 zorgverleners).

LVVP-leden ontvangen 7,5% korting op het maandbedrag. U betaalt dan maandelijks dus € 14,80 op basis van 1 zorgverlener en 1 locatie.

 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor ZorgDomein voor Praktijken via het digitale aanmeldformulier. ZorgDomein gaat vervolgens met elke praktijk individueel een productcontract aan. Bij dit productcontract komt een addendum met de aanvullende afspraak tussen ZorgDomein en de LVVP voor de korting van 7,5%. Zodra het contract rond is, wordt uw praktijk vermeld in ZorgDomein voor Praktijken en kunt u zelf uw zorgaanbod inrichten zodat huisartsen gericht naar u kunnen verwijzen.  

Meer informatie over ZorgDomein voor Praktijken vindt u hier.

..............................................................................................................................................................................................................