Aanmelden

Via 'Mijn LVVP' kunt u een opleidingsplaats aanmelden en aangeven of u praktijkbegeleider, supervisor of werkbegeleider bent.

 

Zoekt u een opleidingsplek?

Via dit formulier kunt u zich inschrijven.

Opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde praktijk

Opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde praktijk

Een aanzienlijk deel van de LVVP-leden zou een opleidingsplaats in zijn/haar praktijk willen realiseren. Ook ontvangt de LVVP veel vragen van potentiële opleidingsdeelnemers die een opleidingsplaats in een vrijgevestigde praktijk zoeken. Op dit moment heeft een klein aantal LVVP-leden een opleidingsplaats. De LVVP streeft ernaar dit aantal de komende jaren fors te vergroten.

 

Opleidingsplaatsen psychotherapie

Een praktijkopleidingsplaats dient aan eisen van de opleidingsinstellingen te voldoen. De opleidingsinstellingen werken op basis van criteria die door de Kamer Psychotherapeut zijn opgesteld en zijn afgeleid van het Besluit Psychotherapeut uit 1998.
"De opleidingsinstellingen erkennen praktijken als praktijkopleidingsplaats en sluiten met de praktijk een samenwerkingsovereenkomst. Het traject van het aanvragen en de toewijzing varieert van 3 maanden tot een half jaar. Let op: als u een beschikbaarheidsbijdrage (subsidie) voor uw opleidingsplaats wenst, dien de erkenningsaanvraag dan tijdig in: minimaal een jaar voorafgaand aan de start van de praktijkopleidingsplaats."

Cruciaal gegeven is dat opleiden door één enkele vrijgevestigde niet mogelijk is, de praktijkopleidingsplaats dient een samenwerking met twee of meer vrijgevestigden of een instelling te zijn.
 

Opleidingsplaatsen gz-psychologen

Een praktijkopleidingsplaats dient aan eisen van de opleidingsinstellingen te voldoen. De opleidingsinstellingen werken op basis van criteria die door de Kamer GZ zijn opgesteld en zijn afgeleid van het Besluit gz-psycholoog.

"De opleidingsinstellingen erkennen praktijken als praktijkopleidingsplaats en sluiten met de praktijk een samenwerkingsovereenkomst. Het traject van het aanvragen en de toewijzing varieert van 3 maanden tot een half jaar. Let op: als u een beschikbaarheidsbijdrage (subsidie) voor uw opleidingsplaats wenst, dien de erkenningsaanvraag dan tijdig in: minimaal een jaar voorafgaand aan de start van de praktijkopleidingsplaats." 

Cruciaal gegeven is dat opleiden door één enkele vrijgevestigde niet mogelijk is, de praktijkopleidingsplaats dient een samenwerking met in ieder geval een instelling te hebben.
 

Opleidingsovereenkomst wordt vernieuwd

Omdat er nieuwe wettelijke vereisten zijn die per 1 mei 2016 ingaan, zijn we bezig om de bestaande overeenkomsten hierop aan te passen. Deze dienen namelijk te voldoen aan de normen zoals de Belastingdienst die aangeeft onder de naam 'overeenkomst geen gezagsrelatie'. Mochten de nieuwe overeenkomsten niet op tijd klaar zijn, dan volstaat het om de Belastingdienst bij eventuele navraag te melden dat u en de opleideling van de wijzigingen op de hoogte zijn. Voor alle zekerheid kunt u daarover alvast met elkaar mailen, zodat het zwart-op-wit is vastgelegd.

 

Opleidingsinstellingen
Wanneer u interesse heeft in het aanbieden van een opleidingsplaats in uw vrijgevestigde praktijk dan kunt u contact opnemen met de betreffende opleiding:


Deze module is niet beschikbaar op smartphone. Ga naar de website op een tablet of desktop computer.