Contact

LVVP
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

T (030) 236 43 38
 

 

bureau@lvvp.info
Rekeningnummer
C&E-bank NL15FVLB0699149460

KvK: 61717916

 

Telefonische bereikbaarheid:

Het LVVP-bureau is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Tijdens intern overleg staat er een melding op het antwoordapparaat. De medewerkers kunt u ook via de (algemene) e-mail bereiken.

 

Het LVVP-bureau bestaat uit:

 

Judith Veenendaal

Directeur

     
Dick Nieuwpoort  

Dick Nieuwpoort

Plaatsvervangend directeur

Zorgcontractering
Jeugd-ggz

Opleidingen

     
 

Michiel Schiffers

Beleidsmedewerker & bedrijfskundig specialist

ROM

Administratieve lasten

     
 

Suzanne Stomp

Beleidsmedewerker

Visitatiecommissie

Kwaliteit

Jeugd-ggz

     
 

Jeanne Janssen (t/m 5 juli 2018)

Redacteur en projectmedewerker

Wet- & regelgeving

Klachtenregeling

Lees onderaan deze pagina het interview van Ruth Bakker met Jeanne Janssen over haar naderende vertrek en haar tijd bij NVVP/LVVP. U vindt daar ook de toespraak van LVVP-voorzitter Hans Kamsma op de algemene ledenvergadering van 13 juni jl.

     
 

Tineke Ruijl

Beleidsondersteuner

Jeugd-ggz

Praktijkvoering

Wet- en regelgeving

Klachtenregeling

Congres

     
 

Ruth Bakker (opvolger van Jeanne Janssen)

Redacteur nieuws en website

Beleidsondersteuner

Wet- en regelgeving

Klachtenregeling
Congres

     
 

Sacha Wammes

Secretariaat & ledenadministratie

Aanvraag folders

     
   

Mariska Koperdraad

Secretariaat & visitatie