Addendum LVVP-kwaliteitscriteria 2019

 

De LVVP-kwaliteitscriteria bieden LVVP-leden een kader voor het vormgeven van een goede en professionele praktijk en worden gebruikt bij de verplichte vijfjaarlijkse visitatie. De kwaliteitscriteria worden met ingang van 1 januari 2019 aangevuld met een addendum.

 


De algemene ledenvergadering van de LVVP heeft ingestemd met het toevoegen van het addendum aan de LVVP-kwaliteitscriteria. Het addendum bevat geen grote inhoudelijke wijzigingen, maar enkel aanpassingen op basis van nieuwe wetgeving. U vindt het addendum als download op Mijn LVVP.