Informatie voor cliƫnten over privacy

 

De LVVP heeft in samenwerking met een deskundig jurist een document opgesteld waarin helder wordt uitgelegd hoe de vrijgevestigd ggz-professional omgaat met de privacy van de cliënt. LVVP-leden kunnen dit document 'Uw privacy - informatie voor cliënten' downloaden van Mijn LVVP en aan hun cliënten geven.

 


Privacy is een actueel onderwerp, met name in de zorgsector. Zeker na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn zowel hulpverleners als patiënten alerter geworden op hun privacy en de bescherming van hun persoonsgegevens. De informatie in de brochure 'Uw privacy - informatie voor cliënten' is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, waarin rechten en plichten omtrent privacy zijn omschreven. De tekst is inmiddels aangepast aan de AVG. De brochure ‘Uw privacy – informatie voor cliënten’ is als download te vinden op Mijn LVVP, naast de vele andere handzame richtlijnen en handreikingen van de LVVP.