Zwanger tussen mei 2005 en juni 2008?

 

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en hebt u in die periode een kind gekregen? Dan hebt u misschien recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Aanvragen is mogelijk van 15 mei tot 1 oktober 2018 bij het UWV.


Bent u in de genoemde periode bevallen en wilt u aanspraak maken op deze regeling? Dan kunt u een formulier op de website van UWV invullen en opsturen. Sinds 15 mei jl. vindt u op www.uwv.nl ook informatie over de voorwaarden voor de compensatieregeling, de behandeling van een aanvraag en de betaling.

 

Betaling

Het UWV controleert aan de hand van uw aanvraag of u recht hebt op de compensatie. Als dat zo is, wordt het brutobedrag van € 5.600 euro vanaf 1 januari 2019 uitbetaald. Op die wijze kunt u tijdig uw extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst. De compensatie wordt namelijk opgeteld bij het (gezins)inkomen.

 

Waarom een compensatieregeling?

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen werd per 1 augustus 2004 ingetrokken. Hierdoor kwam het recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen te vervallen. Vrouwen die voor 7 mei 2005 bevielen, konden op basis van overgangsrecht nog wel een uitkering krijgen. Daarna was er geen voorziening meer. Vanaf juni 2008 trad de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen in werking. Vrouwen kregen toen opnieuw recht op een uitkering gedurende ten minste 16 weken.

 

Een aantal vrouwen dat in de tussenliggende jaren een kind kreeg, vond het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Daarom stapten ze naar de rechter. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) besloot de ambtsvoorganger van minister Koolmees dat een compensatieregeling getroffen moest worden.