25 mei 2018 gaat de AVG in

 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De LVVP faciliteert de leden met een handreiking, compleet met invulformats en met drie goed bezochte informatieavonden. De LVVP-handreiking is aangevuld met vier nieuwe documenten.


‘Wat een cadeau, die AVG-handreiking!’

De AVG-handreiking bestaat uit een aantal downloads, die u helpen om als zorgaanbieder aan de verplichtingen vanuit de AVG te kunnen voldoen. Veel leden hebben laten weten erg blij te zijn met de handreiking. In de afgelopen weken zijn vier nieuwe documenten toegevoegd:

 

  • een faq-lijst: deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van vragen van leden
  • een format geheimhoudingsverklaring: te gebruiken voor bijvoorbeeld uw secretaresse of ICT-professional
  • een handig overzicht van partijen waarmee u een verwerkersovereenkomst moet sluiten en partijen waarvoor dat niet nodig is
  • de sheets van de presentatie tijdens de AVG-informatieavonden.

 

Het stappenplan en de bijbehorende downloads zijn gepubliceerd op Mijn LVVP.

Let wel: u bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van de vereiste documenten.

 

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers van online diensten

Omdat leveranciers van praktijksoftware, e-health, ROM e.d. gegevens verwerken van uw cliënten, moet u met hen een verwerkersovereenkomst (voorheen bewerkersovereenkomst) sluiten. Om te voorkomen dat elk afzonderlijk LVVP-lid zijn of haar leveranciers moet gaan benaderen met de vraag of de verwerkersovereenkomst AVG-proof is, heeft de LVVP de bekendste leveranciers de standaard-verwerkersovereenkomst voor de zorg en de LVVP-checklist toegestuurd. We gaan ervan uit dat zij hun verwerkersovereenkomsten zodanig aanpassen dat ze voldoen aan de verplichtingen vanuit de nieuwe privacywet. Wij raden u aan dit wel te controleren.