Kamermotie: haal zorgverleners terug in de jeugd-ggz

Kamerlid Kooiman constateert in haar motie van 6 februari jl. dat volgens de LVVP veel vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten de jeugd-ggz hebben verlaten of deze binnenkort willen verlaten. Zij wil komen tot een actieplan om deze zorgverleners weer terug te halen, zodat er voldoende aanbod voor jeugd-ggz ontstaat.