Meld uw wachttijden maandelijks bij Vektis

Zoals bekend hebben ggz-partijen, patiëntenorganisatie Mind, Zorgverzekeraars Nederland en VWS medio dit jaar een akkoord gesloten om de wachttijden in de ggz vóór 1 juli 2018 binnen de Treeknormen te krijgen. U moet uw wachttijden maandelijks -en voor de eerste keer vóór 10 januari 2018- aanleveren bij Vektis! Ook als u geen patiënten aanneemt -en dus een patiëntenstop hanteert- moet u dat bij Vektis melden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorgaanbieders in de ggz hiertoe. Vektis is hierin de uitvoerende partij.


Deze aanleverplicht komt voort uit afspraken die afgelopen zomer zijn gemaakt. Daarin is vastgelegd dat de wachttijden vóór 1 juli 2018 binnen de Treeknormen moeten liggen. Het gaat daarbij om de vraag of u een wachttijd of een patiëntenstop hanteert. Wij willen u erop wijzen dat u deze gegevens vóór 10 januari 2018 voor de eerste keer moet aanleveren.

 

Keuze-informatie voor patiënten

Met de maandelijkse uitvraag van actuele wachttijden wil de NZa aan burgers, verwijzers en zorgverzekeraars inzicht geven in de wachttijden en zo patiënten helpen in hun keuze voor een behandelaar. De NZa is zich ervan bewust dat dit voor u als zorgaanbieder een extra administratieve last oplevert. We zijn daarom met Vektis op zoek naar een mogelijkheid om deze last voor u in de toekomst te beperken.

 

Nieuwe website: kiezen in de ggz

De opgevraagde wachttijden worden later ook gebruikt om te vermelden op de nieuw te bouwen website ‘kiezen in de ggz’. Dit is een initiatief om patiënten te helpen bij de keuze van een zorgaanbieder in de ggz. Patiënten kunnen op de website straks gegevens van uw praktijk vinden, waaronder de wachttijden die u bij Vektis hebt aangeleverd. We houden u op de hoogte van de ontwikkeling van deze keuzewebsite.

 

Ledenenquête LVVP

Ook de LVVP heeft de focus op de wachttijden in de ggz. Zo zijn we benieuwd naar het waarom van de wachttijden. Daarom hebben we vorige week onderstaande ledenenquête uitgezet. Als die nog niet hebt ingevuld, verzoeken wij u dit alsnog te doen.