Geslaagd werkbezoek jeugd-ggzpraktijk

Onlangs bracht de directie Jeugd van het ministerie van VWS een werkbezoek aan de vrijgevestigde jeugd-ggzpraktijk van LVVP-lid Joanne Meyers in Katwijk. Bij het werkbezoek waren naast VWS ook medewerkers aanwezig van bureau Kinderombudsman, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de LVVP-werkgroep kind & jeugd en het LVVP-bureau. Joanne hield een vurig pleidooi voor de plaats van de vrijgevestigden binnen de Jeugdwet en werd hierbij ondersteund door de leden van de LVVP-werkgroep Marjet Sanders en Bob van Eerd. Joanne liet haar praktijkruimte alias speelkamer zien en vertelde aan de hand van één dag uit haar agenda over haar afwisselende werk. Daarnaast kwam de samenwerking met de scholen in de gemeente en met andere professionals binnen de zorggroep waarin zij werkt aan bod. Joanne benadrukte het belang van samenwerking tussen vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten om gezamenlijk te kunnen onderhandelen met de gemeente.


Iedereen was erg enthousiast en nam veel informatie mee over onder meer:

  • Hoe goed de werkwijze van de vrijgevestigden aansluit bij de doelen van de Jeugdwet en de transitie en dat dit ook bij gemeenten bekend moet worden;
  • Dat veel gemeenten ten onrechte hun beleid met betrekking tot vergoeding afstemmen op regels uit de Zorgverzekeringswet. Aanpassingsstoornissen kunnen in de jeugd-ggz bijvoorbeeld wél worden vergoed;
  • Dat ook vrijgevestigden in onderzoeken meegenomen moeten worden.
     

Al met al een zeer geslaagde middag!