Kamervragen over onbekende tarieven niet-gecontracteerde zorg

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief meldden, hebben niet alle zorgverzekeraars hun restitutietarieven voor 2017 bekendgemaakt. We zijn met Eiswijzer, een site waarop de tarieven van niet-gecontracteerde zorg zijn vermeld, van mening dat dit onrechtmatig is. Burgers hebben immers voor 31-12-2016 een zorgpolis afgesloten, terwijl zij niet weten wat zij vergoed krijgen in geval van niet-gecontracteerde zorg. We hebben daarom de Tweede Kamer benaderd. Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) hebben inmiddels vragen gesteld aan minister Schippers.


Eiswijzer voerde eerder tevergeefs gesprekken met de verzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), consumentenprogramma Radar en de Consumentenbond. De wetgeving is volgens Eiswijzer niet specifiek genoeg waardoor verzoeken om handhaving niet worden gehonoreerd. Eiswijzer zag zich genoodzaakt om de tarieven voor de naturapolissen van Menzis, VGZ en De Friesland op € 0,- vast te stellen. De eisen die deze verzekeraars aan behandelingen stellen (machtigingen, uitsluitingen op basis van de polis, mogelijkheid tot inzetten medebehandelaren et cetera) zijn uiteraard wel op de website opgenomen; de prijzen volgen zodra deze bekend zijn.
Leden van de LVVP kunnen gratis gebruikmaken van de gedetailleerde informatie op Eiswijzer over niet-gecontracteerde zorg.