ZorgDomein Lokaal: verwijsstructuur voor vrijgevestigde ggz-professionals

ZorgDomein is een informatie- en communicatieplatform voor de zorg, dat al jaren wordt gebruikt door ruim 90% van de huisartsen in Nederland. Sinds kort is ZorgDomein uitgebreid met ZorgDomein Lokaal, een nieuw product, gebouwd op jarenlange ervaring door ZorgDomein bij ziekenhuizen, ggz-instellingen, huisartsenlaboratoria et cetera. In samenwerking met een aantal vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten is ZorgDomein aangepast aan de wensen van deze nieuwe doelgroep. Zo is het bereik uitgebreid naar 30 kilometer rondom de huisartsenpraktijk. Met ZorgDomein Lokaal bent u als vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut beter in beeld bij de huisartsen in uw regio en ontvangt u eenvoudig en snel digitale verwijzingen. LVVP-leden krijgen korting op het maandbedrag.


Via ZorgDomein Lokaal kunt u als zorgaanbieder een verwijzing ophalen zodra een huisarts een patiënt naar u heeft verwezen. U ontvangt een notificatie per mail met een link waarmee u kunt inloggen en de verwijsbrief kunt inzien.Tevens kunt u de verwijzing als pdf opslaan in uw eigen praktijksoftware. Over de integratie met uw praktijksoftware leest u onderstaand meer.

ZorgDomein Lokaal biedt:

  • verbeterde kwaliteit van verwijzingen die voldoen aan de richtlijnen
  • een etalage voor uw zorgaanbod op het digitale platform van ZorgDomein
  • verbeterde afstemming met huisartsen en goed geïnformeerde patiënten
  • de mogelijkheid om naar aanleiding van een verwijzing tussentijdse en eindrapportages te versturen.

 

7,5% korting voor LVVP-leden
De investering voor ZorgDomein Lokaal is voor reguliere deelnemers:

  • € 30,- eenmalig voor registratie
  • € 16,- per maand voor één locatie met één geregistreerde zorgverlener
  • € 6,- per maand voor elke extra zorgverlener in de praktijk (>1 zorgverleners).

LVVP-leden ontvangen 7,5% korting op het maandbedrag. U betaalt dan maandelijks dus € 14,80.

 

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor ZorgDomein Lokaal via het digitale aanmeldformulier. ZorgDomein gaat vervolgens met elke praktijk individueel een productcontract aan. Bij dit productcontract komt een addendum met de aanvullende afspraak tussen ZorgDomein en de LVVP voor de korting van 7,5%. Zodra het contract rond is, wordt uw praktijk vermeld in ZorgDomein Lokaal en kunt u zelf uw zorgaanbod inrichten zodat huisartsen gericht naar u kunnen verwijzen.  

 

Zichtbaar in ZorgDomein Lokaal

Wanneer u zich aansluit op ZorgDomein Lokaal is uw zorgaanbod zichtbaar voor alle lokale verwijzers binnen een straal van 15 kilometer vanaf de huisartsenpraktijk. Hierbij is gezocht naar een balans tussen het aantal zichtbare zorgaanbieders en het overzicht voor de huisarts, evenals het lokale karakter van deze oplossing. ZorgDomein gaat verder met de doorontwikkeling van ZorgDomein Lokaal, waarbij signalen uit de markt worden meegenomen. Eén van die signalen is om de straal in landelijke gebieden te vergroten, zodat men als vrijgevestigde ggz-aanbieder een grotere kans maakt op een verwijzing. Dat is van belang in geval van een gespecialiseerd zorgaanbod waarvoor de patiënt verder wil reizen.
 

Koppeling met uw praktijksoftware

De vervolgstap in dit traject is integratie van ZorgDomein Lokaal met uw eigen praktijksoftware. Er is al een koppeling met alle huisarts-informatiesystemen, zodat de informatie voor de huisarts automatisch meegaat in de verwijsbrief. Op dit moment werkt ZorgDomein aan de koppeling met praktijksoftware, zodat de softwareleveranciers deze in de loop van dit jaar kunnen gaan inbouwen. Wanneer de koppeling is gerealiseerd, komt de verwijzing rechtstreeks binnen in uw praktijksoftware. ZorgDomein is met diverse softwareleveranciers in gesprek om dit te realiseren. Het aantal praktijksoftwareprogramma's is echter groot; het is daarom raadzaam om bij uw eigen softwareleverancier kenbaar te maken dat u de koppeling met ZorgDomein Lokaal wenselijk vindt.

Meer informatie over ZorgDomein Lokaal vindt u op www.zorgdomein.nl/zorgdomeinlokaal.