Save the date: LVVP-congres 22 september 2017

'Laat je niet kennen!' is de titel van het tweede congres van de LVVP, dat wordt gehouden op vrijdag 22 september 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Wij dagen u daarbij uit de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als behandelaar zelf bent. Het congres wil u prikkelen om in de spiegel te kijken en u kenbaar te maken. Diverse lezingen, workshops en activiteiten banen daartoe het pad. We hebben schrijfster Griet Op de Beeck en hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe bereid gevonden een plenaire lezing te geven. Eind februari is de website gereed en kunt u zich inschrijven. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda!