Grote zorgen over toenemende lastendruk

De LVVP heeft grote zorgen over de toenemende lastendruk. Wij moeten constateren dat 2018 ons nog meer administratieve lasten heeft opgeleverd. Daarbij zien we onvoldoende progressie op de ambities die we eerder met elkaar gesteld hebben. De LVVP dringt erop aan dat hier op bestuurlijk niveau een indringend gesprek over plaats moet gaan vinden.

 

Omdat wij als professionals/aanbieders inmiddels machteloos staan tegenover de toenemende lasten die verzekeraars creëren, zien wij graag dat het ministerie van VWS hier meer regie pakt. Sommige verzekeraars hebben inmiddels meerdere gronden op basis waarvan ze -na het sluiten van het boekjaar- terugvorderen: denk aan kosten per unieke patiënt (kpuc), normatief uurtarief, omzetplafond, productmix, maximaal percentage geleverde g-ggz in geval van combicontract, et cetera. Elk jaar zijn er weer nieuwe gronden en rekenwijzen en bovendien verschillen deze tussen de verzekeraars. Zorgverzekeraars mogen dit doen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar vrijgevestigden dreigen hieraan ten onder te gaan. Niet alleen is alles lastig te monitoren, maar erop sturen is bijkans onmogelijk met de kleine patiëntenaantallen in de vrijgevestigde setting.

 

Er is minister Bruins veel aan gelegen dat er vorderingen worden gemaakt in het terugdringen van de regeldruk. Zorgprofessionals die vinden dat het te langzaam gaat met het terugdringen van de regeldruk, kunnen een mail sturen naar minister Bruno Bruins.