Addendum op de LVVP-kwaliteitscriteria per 2019

De LVVP-kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving, bieden voor LVVP-leden een kader voor het vormgeven van een goede en professionele praktijk en worden gebruikt bij de verplichte vijfjaarlijkse visitatie. De kwaliteitscriteria worden met ingang van 1 januari 2019 aangevuld met een addendum. De algemene ledenvergadering van de LVVP heeft hier onlangs mee ingestemd. Het addendum bevat geen grote inhoudelijke wijzigingen, maar enkel aanpassingen op basis van nieuwe wetgeving. U vindt het addendum als download op Mijn LVVP.