LVVP-bureau in december 2 dagdelen niet bereikbaar

Het LVVP-bureau is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. Zowel de vormgeving van de website als de indeling worden gewijzigd. Ook de zoekmachine ‘zoek een hulpverlener’, de achterliggende ledenadministratie en de visitatieadministratie worden hierbij meegenomen. Dit vraagt de nodige focus, tijd en aandacht. Om die reden is het bureau op dinsdagochtend 4 december van 9 – 13 uur en donderdagochtend 13 december van 9 – 13 uur telefonisch niet bereikbaar.