SVR wijzigt switch voor aanlevering ROM-data bij SBG

Stichting Vrijgevestigden ROM’men (SVR) faciliteert voor vrijgevestigden de aanlevering van ROM-data aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Op 20 maart jl. heeft SVR de switch waarmee automatisch wordt doorgeleverd voor iedereen eenmalig op 'niet aanleveren bij SBG' gezet. U kunt de switch op elk moment zelf aanpassen. De LVVP adviseert om vooralsnog geen ROM-data aan te leveren, niet aan SBG maar voor alle zekerheid ook niet aan doorleverportaal SVR.

 

Tot medio 2017 kon u via een switch in het SVR-portaal eenmalig kiezen voor wel of niet doorleveren van uw ROM-data aan SBG; daarna was het niet meer mogelijk om uw keuze te wijzigen. Branche- en beroepsverenigingen hebben onderling besloten dat alle vrijgevestigden te allen tijde zelf de regie moeten hebben om hun ROM-data al dan niet aan te leveren bij SBG. Daarom heeft SVR op 20 maart jl. de switch eenmalig voor iedereen op 'niet aanleveren bij SBG' gezet. U kunt de switch op elk moment zelf aanpassen.

 

Advies LVVP: wel ROM’en, niet aanleveren bij SVR/SBG 
De LVVP blijft het belang benadrukken van ROM voor het monitoren van de behandeling en ook van het onderling vergelijken van de behandelresultaten met andere zorgaanbieders (spiegelinformatie). Voor het monitoren bestaan er immers geen juridische obstakels. Voor het aanleveren van ROM-data ten behoeve van spiegelinformatie echter nog steeds wel. Met name vrijgevestigde zorgaanbieders zijn daarin uiterst kwetsbaar vanwege hun individuele tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. De LVVP wil haar leden daarvoor behoeden en adviseert daarom nog steeds om geen data door te leveren aan SVR/SBG.  
 

Hoe past u de switch aan? 

Mocht u de switch op enig moment willen herstellen om aanlevering van uw ROM-data aan SBG mogelijk te maken, dan zet u de switch in het SVR-portaal op ‘aanleveren’. U doet dat door in het klantportaal in te loggen en naar uw account te gaan. Deze verandering heeft geen effect op reeds aangeleverde gegevens bij de SBG. Hebt u vragen? Neem dan contact op met SVR via www.svr.nl of tel: (088) 345 03 20.