Hebt u voorbeelden van onveilige situaties van cliënten?

Zoals u misschien weet, is de zorgsector -waaronder de LVVP- bezig met het maken van een afwegingskader. Hiermee kunnen professionals beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling en een melding bij Veilig thuis is aangewezen. Het afwegingskader wordt per 1 januari 2019 van kracht. We zijn in dat kader op zoek naar geanonimiseerde voorbeelden van situaties met cliënten (kinderen, maar zeker ook volwassenen en ouderen), waarin u zich ernstige zorgen maakt over de veiligheid van de betreffende cliënten. We vragen u de casuïstiek waar de onveiligheid uit bestaat zo concreet mogelijk in maximaal 10 regels te beschrijven. Wilt u die vervolgens voor woensdag 10 januari 2018 mailen naar j.janssen@lvvp.info? Dank alvast voor uw medewerking!

 

Meldcode = stappenplan voor de vrijgevestigde ggz-professional
De door de LVVP opgestelde meldcode voor u als vrijgevestigde ggz-professional -waarin de formele eisen zijn vervat-, kunt u als download vinden op Mijn LVVP. De komende jaren wordt deze voorzien van een afwegingskader, waaraan de LVVP haar aandeel gaat leveren. Met het afwegingskader worden professionals in staat gesteld om te beoordelen of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling en een melding bij Veilig thuis is aangewezen.

 

Onderzoek inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in een aantal sectoren in de gezondheidszorg, waaronder de ggz. De factsheet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; het bewustzijn groeit, maar nog niet overal’ bevat de resultaten van dit onderzoek. Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is in sommige sectoren nog steeds onvoldoende. De helft van de vrijgevestigde ggz-professionals gebruikt de meldcode nog niet. De invoering en het gebruik van de kindcheck in vooral de ggz moet beter. In 25-39% van de gevallen wordt de kindcheck in de ggz niet periodiek herhaald en in 15% van de gevallen wordt de kindcheck zelfs niet herhaald bij crisissituaties.

 

Gebruik de kindcheck bij uw volwassen cliënten

De kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten. De check houdt in dat de zorgaanbieder in het contact met volwassen cliënten nagaat of er kinderen in het gezin zijn; vervolgens maakt hij een inschatting of zij veilig zijn. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met ernstige psychische problemen of drugs- of alcoholverslaving of cliënten die een partner hebben die geweld gebruikt. De kindcheck helpt de zorgaanbieder om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren.