Ondersteunende beroepen kunnen per 2018 tijdschrijven in dbc

Ondersteunende beroepen in de ggz kunnen met ingang van 2018 uren schrijven in dbc’s. Dit moet in eerste instantie informatie opleveren over de inzet en kosten van bijvoorbeeld psychodiagnostisch werkenden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat deze informatie meenemen in een nieuwe bekostigingsstructuur voor de ggz (het zorgclustermodel), schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Psychodiagnostisch werkenden

Aanleiding voor de brief zijn signalen van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden (VVP). Die stelt dat de positie van psychodiagnostisch werkenden (pdw’ers) onder druk staat, doordat zij geen tijd kunnen schrijven op ggz-dbc's. Deze situatie is ontstaan doordat pdw'ers niet zijn opgenomen in de categorie tijdschrijvende beroepen in de ggz. Daar komt vanaf 2018 verandering in. De NZa heft het onderscheid op tussen tijdschrijvende en ondersteunende beroepen. Dat betekent dat de pdw'er tijd kan gaan schrijven, maar nog niet de hogere vergoeding kan krijgen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen wel aanvullende afspraken over de vergoeding van de pdw’er maken, aldus de minister.