Nieuwe database ggzstandaarden.nl

Onlangs lanceerde het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) de nieuwe database www.ggzstandaarden.nl. In deze database vindt u alle geautoriseerde zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen voor de ggz bij elkaar. De database fungeert als een online-encyclopedie, waarin u het geheel van kwaliteitsstandaarden integraal en eenvoudig kunt doorzoeken. De LVVP autoriseert niet totdat er heldere spelregels zijn opgesteld.

 

Via de homepage van de nieuwe website kunt u doorklikken naar de afzonderlijke zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen. U kunt daarbij ook gebruikmaken van de zoekbalk.

De standaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professional handelen wordt verstaan. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.

 

LVVP handhaaft opschorting autorisatie zorgstandaarden

Omdat er geen spelregels zijn verbonden aan de zorgstandaarden en omdat de kwaliteit ervan hier en daar te wensen overlaat, handhaaft het LVVP-bestuur zijn besluit tot opschorting van autorisatie ervan. Alle generieke modules en zorgstandaarden zijn al wel door de LVVP gelezen en becommentarieerd. De LVVP hecht er veel waarde aan dat er goede afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars om bijvoorbeeld te voorkomen dat afwijken van een zorgstandaard administratief te zwaar wordt opgetuigd. Gelet op de verantwoordingsdrang van verzekeraars is deze vrees niet onterecht. Ook mag afwijken van de zorgstandaard niet automatisch leiden tot afkeuren van de nota. Zodra hier spelregels over worden opgesteld, zal de LVVP tot autorisatie overgaan.

Wordt vervolgd!