Jeugd-ggz: overstap van dbc’s naar uitvoeringsvarianten

Op 1 januari 2018 gaat het nieuwe bekostigingssysteem voor de jeugd-ggz in. Er wordt dan overgestapt van diagnosebehandelingcombinaties (dbc’s) naar uitvoeringsvarianten voor de Jeugdwet. Wat moeten gemeenten en aanbieders doen tot 1 januari 2018 en vanaf die datum, om klaar te zijn voor het nieuwe bekostigingssysteem? Dat was onderwerp van een webinar dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs organiseerde.

 

Webinar voor vrijgevestigden over nieuw bekostigingssysteem jeugd-ggz

De overstap van dbc's naar uitvoeringsvarianten heeft invloed op werkprocessen bij gemeenten en aanbieders. Ook de software moet aangepast worden aan de nieuwe bekostigingssystematiek. Vragen die in het webinar aan bod komen zijn onder andere:

  • Wat zijn ‘uitvoeringsvarianten’?
  • Kun je de huidige software blijven gebruiken?
  • Hoe zit het met het nieuwe berichtenverkeer?
  • Waarover moet ik met mijn gemeenten communiceren inzake mijn ‘doorloop-cliënten’?
  • Wat als mijn inkoopregio nog niet klaar is voor de overstap per 1 januari?
  • Wat als ik geen contract heb voor 2018?  

Bekijk hier het webinar.

 

Terugvalscenario met overbruggingsperiode

Bent u aanbieder van jeugd-ggz, dan dient u de dbc’s en de producten in de generalistische basis-ggz per 31 december 2017 af te sluiten. Als dit voor u als zorgaanbieder, of voor de gemeente of inkoopregio niet mogelijk is en u per 1 januari 2018 nog niet kunt overstappen naar een uitvoeringsvariant, dan geldt een terugvalscenario met een overbruggingsperiode.

In deze overbruggingsperiode is het uitwisselen van gegevens over zorg tussen gemeenten en zorgaanbieders via het berichtenverkeer iJw (informatiemodel Jeugdwet) voor de jeugd-ggz niet mogelijk. Dit berichtenverkeer wordt per april of juli 2018 weer opgestart. Zorgaanbieders krijgen in de tussenliggende periode geen toewijzingsberichten van gemeenten. Hierdoor kan de rechtmatigheid van de zorg niet geborgd worden en de betaling niet plaatsvinden. Als u een verwijzing hebt van een van de erkende verwijzers (bijvoorbeeld huisarts, wijkteam), dan is de rechtmatigheid van zorg gewoon geborgd, ook al is er op dat moment geen berichtenverkeer mogelijk. Voor meer informatie: protocol herstarten berichtenverkeer.

 

Bevoorschotting mogelijk

Om te zorgen dat u niet in financiële problemen komt, kunt u als aanbieder van jeugd-ggz bevoorschotting aanvragen bij de betreffende regio/gemeente. Dit is conform het vangnet dat is beschreven door de VNG. Hoe u de bevoorschotting kunt aanvragen, kunt u lezen in de brief en het format. Wij adviseren u deze op korte termijn in te dienen, met een cc aan de Transitieautoriteit jeugd (zie www.transitieautoriteitjeugd.nl), zodat het voor de kerstperiode is geregeld.