54 miljoen voor vernieuwing jeugdhulp

De vernieuwing van de jeugdhulp is sinds de decentralisatie in 2015 onvoldoende van de grond gekomen. Daarom richt het nieuwe kabinet zich op de transformatie, de inhoudelijke vernieuwing, van deze zorg. Hiervoor is 54 miljoen euro vrijgemaakt. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Waar de afgelopen jaren de transitie van de jeugdhulp centraal stond, wil De Jonge zich dus meer richten op de transformatie van deze zorg. Op veel plekken in het land hebben gemeenten en zorgaanbieders initiatieven gestart om de jeugdhulp te vernieuwen. Toch is de vernieuwing nog niet voldoende van de grond gekomen. De Jonge streeft naar aandacht voor (integrale) zorg dicht bij het kind zodat ieder kind mee kan doen in onze samenleving. Samenwerking is hiervoor belangrijk, zowel binnen de zorg, maar ook met onderwijs en justitie.

De minister gaat nog in gesprek met gemeenten en de jeugdsector over de hoe de extra middelen moeten worden besteed.