Denktank ‘(Ont)Regel de Zorg’ van start

Het Roer Moet Om’ pakt in samenwerking met VvAA onzinnige regels in de zorg aan. De denktank (Ont)Regel de Zorg, die hen daarbij helpt, brengt de komende vier maanden de administratiedruk van de zorgverlener in kaart. De denktankleden spreken inmiddels verschillende zorgverleners en (andere) grote spelers in de zorg. De LVVP steunt dit initiatief van harte!

 

Verreweg de meeste zorgprofessionals geven aan te lijden onder de administratie- en registratiedruk, maar kunnen de exacte oorzaken vaak niet aangeven. (Ont)Regel de Zorg wil objectief inzicht krijgen in de hoeveelheid tijd die professionals hieraan kwijt zijn. En: voor wie voeren zij administratie uit en met welk doel; wordt de patiënt hier ook beter van?
De denktank is één van de instrumenten om hier antwoord op te krijgen. Het onderzoek richt zich naast de ggz op medisch specialisten, verpleegkundigen in de eerste en tweede lijn, apothekers en fysiotherapeuten. Dit resulteert onder meer in zes agenda’s die inzicht geven in de gemiddelde werkweek en het aandeel administratie. Ook doet de denktank voorstellen voor de inrichting van een systematiek die professionals helpt bij het bepalen of een administratieve handeling wel of niet noodzakelijk is. Tot slot schetst de denktank een overkoepelend beeld van administratieve druk in de zorg.

 

De oprichting van de denktank onderstreept de gedachte van onderop een beweging en verandering in gang te zetten. De denktank gaat het land in om zorgverleners te bevragen. Daarnaast heeft VvAA een peiling onder haar 120.000 leden uitgezet waarin zorgverleners uit alle beroepsgroepen gevraagd zijn voorbeelden aan te leveren.