Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 13 december 2018

Fijne feestdagen gewenst!

 

Na weer een jaar van hard werken zijn we, net als u, toe aan een korte break. Het LVVP-bureau is dicht van vrijdag 21 december tot en met 2 januari 2019. Vanaf 3 januari 2019 staan we weer voor u klaar. We wensen u fijne feestdagen toe!

Reminder: doe mee met de enquête voor LVVP-leden

Invullen kost slechts 3 minuten

De LVVP houdt momenteel een korte enquête onder de leden over patiëntgroepen, de contractering voor 2018 en 2019 en patiëntenstops in 2018. De vragenlijst is bedoeld voor alle leden, dus zowel voor hen die (ook) kinderen en jeugdigen behandelen als voor hen die volwassenen behandelen binnen de Zorgverzekeringswet. Meedoen kost slechts drie minuten.

Lees meer

Addendum op de LVVP-kwaliteitscriteria per 2019

Aanpassingen gebaseerd op nieuwe wet- en regelgeving

De LVVP-kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving, bieden voor LVVP-leden een kader voor het vormgeven van een goede en professionele praktijk en worden gebruikt bij de verplichte vijfjaarlijkse visitatie. De kwaliteitscriteria worden met ingang van 1 januari 2019 aangevuld met een addendum. De algemene ledenvergadering van de LVVP heeft hier onlangs mee ingestemd. Het addendum bevat geen grote inhoudelijke wijzigingen, maar enkel aanpassingen op basis van nieuwe wetgeving. U vindt het addendum als download op Mijn LVVP.

Nieuwe regelgeving 2019

De belangrijkste wijzigingen op een rij

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe regelgeving voor 2019 vastgesteld. Omdat er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het nieuwe zorgclustermodel ofwel productstructuur (zie artikel elders in deze nieuwsbrief) zijn er -in afwachting daarvan- voor 2019 nauwelijks wijzigingen opgenomen in de beleidsregels van de NZa. De beleidsregels voor producten in de generalistische basis-ggz zijn niet gewijzigd en blijven dus ook in 2019 geldig.

Lees meer

Lever uw wachttijden aan bij Vektis!

De Nederlandse zorgautoriteit gaat boetes uitdelen bij niet aanleveren

De wachttijden in de ggz blijven onverminderd lang. Om meer inzicht te krijgen in de wachtlijstproblematiek, moeten zorgaanbieders in de ggz sinds 1 januari 2018 hun wachttijden doorgeven aan Vektis. Ook vrijgevestigde ggz-aanbieders die niet aanleveren, kunnen rekenen op sancties. We adviseren u daarom nogmaals om uw wachttijdgegevens aan te leveren bij Vektis.

Lees meer

Herhaalde ledenoproep: denk mee over de zorgstandaarden!

Betrokkenheid vrijgevestigden bij (door)ontwikkeling van groot belang

De (door)ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules wordt overgenomen door Akwa GGZ. Concrete plannen zijn er voor de (door)ontwikkeling van de generieke module ‘Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)' en de zorgstandaard Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen. De LVVP roept leden op om mee te denken met de zorgstandaarden in het algemeen. Daarnaast zoeken we twee leden die willen deelnemen aan de (door)ontwikkeling van de genoemde standaarden.

Lees meer

Grote zorgen over toenemende lastendruk

De LVVP heeft grote zorgen over de toenemende lastendruk. Wij moeten constateren dat 2018 ons nog meer administratieve lasten heeft opgeleverd. Daarbij zien we onvoldoende progressie op de ambities die we eerder met elkaar gesteld hebben. De LVVP dringt erop aan dat hier op bestuurlijk niveau een indringend gesprek over plaats moet gaan vinden.

Lees meer

Invoering nieuwe zorgclustermodel uitgesteld

LVVP voorstander van zorgclustermodel, mits zorgvuldig uitgewerkt

De invoering van het nieuwe zorgclustermodel in 2020 is niet haalbaar, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een brief aan staatssecretaris Blokhuis. De LVVP is voorstander van invoering van het zorgclustermodel omdat het medisch inhoudelijk goed herkenbaar is en de kosten beheersbaar zijn, mits het model goed wordt uitgewerkt. De NZa komt naar verwachting in februari 2019 met een advies over een nieuw tijdspad voor de invoering van het zorgclustermodel.

Lees meer

SVR en SBG gaan op in Akwa GGZ

LVVP-advies blijft van kracht: lever geen data aan SVR/SBG

Stichting vrijgevestigden ROM’men (SVR) gaat per 15 januari 2019 op in Akwa GGZ. Zij zal de vrijgevestigden hierover nog dit jaar een brief sturen. De LVVP handhaaft het advies om geen ROM-data aan te leveren aan SVR/SBG en de ‘switch’ bij SVR niet om te zetten naar ‘doorleveren’.

Lees meer

FGzPt past -mede op aandringen LVVP- intervisieformulier aan

Welke eisen stelt de LVVP aan het intervisieformulier?

Mede op aandringen van de LVVP heeft de FGzPt het intervisieformulier dat verplicht is voor KP en KNP vereenvoudigd.  Andere leden kunnen het LVVP intervisieformulier gebruiken of een ander format gebruiken voor het vastleggen van de intervisie.

Lees meer

Vernieuwing aansluitovereenkomst vecozo

Vanaf 23 januari vervangt vecozo de aansluitovereenkomsten met zorgaanbieders

Vecozo is de afgelopen jaren gegroeid en wet- en regelgeving is veranderd. Om die reden worden door vecozo de aansluitovereenkomsten met zorgaanbieders, in fases, vernieuwd. Vanaf januari 2019 kunt u per e-mail uitgenodigd worden voor een nieuwe aansluitovereenkomst. In het digitale proces worden de tekenbevoegde en hoofdcontactpersoon van de zorgonderneming geïdentificeerd.

Lees meer

Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

Vijftig zorg- en welzijnsorganisaties bundelen kennis

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De factsheets zijn openbaar toegankelijk en staan op de website over www.huiselijkgeweld.nl.

Lees meer

Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

Contract voor generalistische basis-ggz mogelijk

Asielzoekers in Nederland kunnen aanspraak maken op zorg. In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) wordt omschreven waar zij recht op hebben; hierin wordt onder andere ggz genoemd. Voor zorg aan volwassen asielzoekers kunt u een contract sluiten met RMA Healthcare, zorg aan kinderen en jeugdige asielzoekers wordt gecontracteerd door de gemeente.

Lees meer