Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 29 november 2018

Arbitrage tegen CZ inzake onduidelijkheid alternatief voor KiBG

Op 20 november jl. zat de LVVP tegenover CZ bij de arbiter van het Nederlands Arbitrage Instituut. Zoals eerder bekend gemaakt voert de LVVP een procedure tegen CZ.

 

Lees meer

Ledenoproep: denk mee over (door)ontwikkeling zorgstandaarden en generieke modules

(Door)ontwikkeling KOPP / KVO en Psychotrauma starten binnenkort

De (door)ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules wordt overgenomen door akwa. Concrete plannen zijn er voor de (door)ontwikkeling van de generieke module ‘Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)' en de zorgstandaard Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen. De LVVP roept leden op om mee te denken met de zorgstandaarden in het algemeen. Daarnaast zoeken we twee leden die willen deelnemen aan de (door)ontwikkeling van de genoemde standaarden.

Lees meer

Kostprijsonderzoek ggz en fz binnenkort van start

Live webinar op 6 december

 

In september ontvingen 724 vrijgevestigde ggz-professionals van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aankondiging voor het kostprijsonderzoek voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg 2020. Binnenkort gaat het onderzoek van start. Uw medewerking is van groot belang. Na signalen van de LVVP heeft de NZa de deelnemers per brief nader geïnformeerd over het onderzoek en de ondersteuning die de NZa daarbij biedt.

Lees meer

LVVP-bureau in december 2 dagdelen niet bereikbaar

Nieuwe website in ontwikkeling

Het LVVP-bureau is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website. Zowel de vormgeving van de website als de indeling worden gewijzigd. Ook de zoekmachine ‘zoek een hulpverlener’, de achterliggende ledenadministratie en de visitatieadministratie worden hierbij meegenomen. Dit vraagt de nodige focus, tijd en aandacht. Om die reden is het bureau op dinsdagochtend 4 december van 9 – 13 uur en donderdagochtend 13 december van 9 – 13 uur telefonisch niet bereikbaar.

 

10 december om 20.00 uur: gratis webinar over meldcode, afwegingskader en Veilig Thuis

Werken met meldcode en afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt werken met het afwegingskader in de verbeterde meldcode verplicht.  Hoe werkt de verbeterde meldcode, hoe hanteert u het nieuwe afwegingskader en wat is de rol van Veilig Thuis? Dit en meer komt aan bod tijdens de live webinar op 10 december a.s. om 20.00 uur. Deelname is gratis.

Lees meer

Tweede Kamer: verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

Eerstelijnsorganisaties blij met resultaat stemming Wmcz

De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar meer dan 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een spannend debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De eerstelijnsorganisaties, waaronder de LVVP, reageren opgelucht.

Lees meer

Wat is verzekerde zorg en wat niet?

Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt onjuiste diagnoses en declaraties burn-out

De LVVP krijgt geregeld vragen over welke zorg wel en welke zorg niet vergoed wordt. Dit kunt u terugvinden in de publicatie ‘Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5 classificatie’ van Zorginstituut Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert met enige regelmaat of diagnoses en behandelingen correct gedeclareerd worden. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de diagnose ongedifferentieerde somatoforme stoornis bij burn-out

Lees meer

De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

Meld u aan voor de regionale bijeenkomsten

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. De essentie is voorkómen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

Lees meer