Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 15 november 2018

Uitnodiging ledenvergadering op 28 november 2018

Extra thema: presentatie over akwa, alliantie kwaliteit in de ggz

Op woensdag 28 november 2018 vindt er weer een LVVP-ledenvergadering plaats. Deze wordt van 18.30 tot 21.00 uur gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Leden kunnen vanaf 18.00 uur inlopen voor een broodjesbuffet. De bijeenkomst start met een presentatie van Cathy van Beek en Dominique Vijverberg, respectievelijk voorzitter en directeur van akwa. Klik hier voor meer informatie en het programma. Aanmelden kan tot en met 21 november 2018. Mail naar s.wammes@lvvp.info.

De Jonge en Blokhuis werken maatregelen uit om contracteren te bevorderen

LVVP: negatieve framing ongecontracteerd werken onterecht

Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het bevorderen van contracteren. De brief bevat een uitwerking van het in het hoofdlijnenakkoord opgenomen voornemen om contracteren te bevorderen. Helaas wordt via verschillende kanalen het beeld geschetst dat ongecontracteerd werken een groot probleem is, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Ook worden de wijkverpleging en de ggz onterecht op één hoop geveegd.

Lees meer

Website Kiezen in de ggz live

Veel kranten en nieuwsdiensten berichtten erover: op 8 november 2018 ging de website Kiezen in de ggz live. Deze website ondersteunt cliënten en verwijzers bij het vinden van een passende ggz-behandelaar. De gegevens van zorgaanbieders op deze website zijn gebaseerd op de gegevens in het -openbare- agb-register. Controleer daarom of uw gegevens in het agb-register nog actueel zijn.

Lees meer

Vervolg debat over wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Na twee debatten tussen de Tweede Kamer en minister Bruins van VWS volgt op 15 november opnieuw een debat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). De SGP en D66 zullen beide een amendement indienen waarbij de lastendruk voor zorgaanbieders omlaag wordt gebracht. Lees ook het artikel op Skipr en de blog van Ella Kalsbeek, voorzitter van het Landelijke Huisartsen Genootschap.

Lees meer

De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

Meld u aan voor de regionale bijeenkomsten

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. De essentie is voorkómen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

Lees meer

Kiezen en delen: nieuwe webtool over informatie delen in de zorg

Mag je informatie over patiënten delen met de huisarts? En met de medewerker van het wijkteam? En met Veilig Thuis? Door de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lijkt delen van informatie ingewikkelder terwijl het soms wel noodzakelijk is. Daarom heeft Toezicht Sociaal Domein, een onderdeel van het ministerie van VWS, de webtool Kiezen en delen ontwikkeld: hierbij wordt aan de hand van een gezinscasus ingegaan op het delen van informatie tussen verschillende hulpverleners.

Staat de klachtenregeling vindbaar op uw praktijkwebsite?

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bent u verplicht om te allen tijde duidelijk te maken waar cliënten terecht kunnen met eventuele klachten. Vermeld daarom uw deelname aan de LVVP-klachtenregeling duidelijk op uw website én neem de klachtenregeling zelf op de website op.

Lees meer