Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 1 november 2018

LVVP: medebehandelaren wel toegestaan in vrijgevestigde setting

VGZ biedt excuses aan en wijzigt beleid

VGZ stelde zich tot nu toe op het standpunt dat de inzet van medebehandelaren in de vrijgevestigde setting niet mogelijk was. VGZ doet dit onder verwijzing naar sectie II van het kwaliteitsstatuut. De LVVP heeft met succes bepleit dat dit niet correct is. VGZ biedt excuses aan en past het beleid omtrent de inzet van medebehandelaren in de vrijgevestigde setting aan.

Lees meer

VGZ neemt individuele bezwaren over 2015-2016 niet in behandeling

LVVP doet melding bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Onlangs berichtten wij u (zie de nieuwsflits van 22 oktober 2018 op Mijn LVVP) dat VGZ formeel geen algemeen geldende coulanceregeling over 2015 en 2016 hanteert, maar dat per geval wordt beoordeeld of er aanleiding voor coulance bestaat. Inmiddels blijkt dat VGZ individuele bezwaren resoluut en zonder inhoudelijke reactie afwijst. De LVVP heeft een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Lees meer

Informeer cliënten direct bij aanvang over de kosten van de behandeling

Wees duidelijk over het eigen risico en voorkom klachten

Als een cliënt in behandeling gaat in de ggz, dan is hij over het algemeen het eigen risico kwijt. De meeste cliënten zijn zich hier echter niet van bewust als ze in behandeling gaan. Informeer cliënten daarom meteen bij de start van de behandeling hierover. Doe dit expliciet en mondeling. Zo voorkomt u (dreiging van) klachten van cliënten. Werkt u geheel contractvrij? Dan dient u nog meer en nog beter uit te leggen.

Lees meer

Website Kiezen in de ggz gaat op 8 november 2018 live

Controleer uw gegevens in het agb-register

Op 8 november 2018 gaat de website Kiezen in de ggz live. Deze website ondersteunt cliënten en verwijzers bij het vinden van een passende ggz-behandelaar. De gegevens van zorgaanbieders op deze website zijn gebaseerd op de gegevens in het -openbare- agb-register. Controleer daarom of uw gegevens in het agb-register nog actueel zijn.

Lees meer

Landelijke opleidingsraad van start

Ook de LVVP vult een zetel in

Onlangs is de landelijke opleidingsraad opgericht. Deze opleidingsraad is een landelijk platform voor de psychologische BIG-beroepen. De raad vormt de brug tussen regelgeving en praktijk en sluit aan bij belangrijke maatschappelijke thema’s.

Lees meer

Zzp’ers krijgen binnenkort een nieuw btw-nummer

Bestaande btw-nummers in strijd met de privacywet

Zzp'ers krijgen op korte termijn een ander btw-nummer, omdat bestaande btw-nummers in strijd zijn met de privacywet. Het btw-nummer is nu nog gekoppeld aan het bsn, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet is toegestaan. Het is in strijd met de strengere privacywet AVG die eind mei 2018 is ingegaan.

Lees meer

Zorg anders organiseren: de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

Eerste bijeenkomst is in Zwolle op 27 november a.s.

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is voorkómen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Dit moet vooral in de regio gaan gebeuren. Een eerste regionale bijeenkomst vindt plaats op 27 november a.s.

Lees meer