Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

NIeuwsbrief LVVP - 18 oktober 2018

Oproep: controleer uw praktijk- en administratiegegevens!

Bent u (gewoon) lid van de LVVP? Dan bent u opgenomen in de zoekmachine op de website van de LVVP. Om te zorgen dat cliënten en verwijzers u goed kunnen vinden, is het van belang dat uw gegevens up-to-date zijn. De LVVP gebruikt uw administratieve gegevens om u uit te nodigen voor de vijfjaarlijkse visitatie en voor het versturen van (contributie)facturen. U helpt ons enorm door uw gegevens actueel te houden.

Lees meer

Antwoorden op veel gestelde vragen over het kostprijsonderzoek

Nederlandse Zorgautoriteit reageert op signaal LVVP

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat de vooraankondiging van het kostprijsonderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat uitvoeren, tot verwarring heeft geleid bij onze leden. Inmiddels heeft de NZa naar aanleiding van onze vragen een faq-lijst opgesteld.

Lees meer

VWS: Lever pilotgegevens versneld aan!

LVVP steunt dringende oproep aan pilotdeelnemers nieuwe zorgclustermodel

Een aantal van u doet mee aan de pilot rond het nieuwe zorgclustermodel. Helaas loopt de aanlevering van gegevens vertraging op, waardoor het gevaar dreigt dat belangrijke politieke en bestuurlijke beslissingen niet genomen kunnen worden. Daarom steunt de LVVP de dringende oproep van het ministerie van VWS om pilotgegevens versneld aan te leveren. Niet of te laat aanleveren kan gevolgen hebben.

Lees meer

Website Kiezen in de ggz gaat in november live

Controleer uw gegevens in het agb-register

In november gaat de website Kiezen in de ggz live. Deze website ondersteunt cliënten en verwijzers bij het vinden van een passende ggz-behandelaar. De gegevens van zorgaanbieders op deze website zijn gebaseerd op de gegevens in het -openbare- agb-register. Controleer daarom of uw gegevens in het agb-register nog actueel zijn.

Lees meer

Premiekorting voor LVVP-leden op verzekeringen VvAA

Check Mijn LVVP voor meer ledenvoordeel

Omdat u als vrijgevestigde zelfstandig ondernemer bent, zijn een beroepsaansprakelijkheids- en een beroepsrechtsbijstandsverzekering geen overbodige luxe. Daarom heeft de LVVP afspraken gemaakt met (onder andere) de VvAA over premiekorting op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering.

Lees meer

Welke eisen worden gesteld aan de verwijsbrief?

… en wat kunt u doen als de verwijsbrief niet klopt?

De LVVP krijgt regelmatig vragen van leden over de eisen die gesteld worden aan de verwijsbrief. Waar moet de verwijsbrief aan voldoen? En wat moet u doen als de verwijsbrief van de huisarts niet klopt? En mag een zorgverzekeraar in het kader van een formele controle verwijsbrieven opvragen?

Lees meer

Toestemmingsvereiste en privacyverklaring: wat weegt zwaarder?

Uw patiënt heeft een privacyverklaring getekend, maar de zorgverzekeraar hanteert een toestemmingsvereiste. Mag een zorgverzekeraar dan toch de diagnose opvragen om toestemming te kunnen geven voor de behandeling?

Lees meer

Update actieplan wachttijden ggz

Lever uw wachttijden aan bij Vektis

Afgelopen zomer stelde een aantal partijen in de ggz, waaronder de LVVP, gezamenlijk een actieplan op om de wachttijden in de ggz verder terug te dringen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het actieplan wachttijden ggz? Ga dan naar www.wegvandewachtlijst.nl > nieuwsupdate en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Lees meer