Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 4 oktober 2018

Update contractenoverzicht 2019

Met onder andere extra informatie over VGZ en DSW

Het jaarlijkse contractenoverzicht van de LVVP wordt steeds geactualiseerd. De nieuwste versie is voor leden te raadplegen via Mijn LVVP. Deze laatste versie bevat onder andere extra informatie over DSW en VGZ. Loopt u tijdens het contracteren tegen problemen aan? Meld dit dan bij de LVVP.

Lees meer

LVVP-symposium 15 november 2018: veiligheid in de vrijgevestigde praktijk

Over meldcode, kindcheck, gespreksvoering, suïcidepreventie en privacyrechten

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de LVVP een symposium met als titel 'Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk'. Het symposium is bedoeld voor álle LVVP-leden, zowel voor leden die volwassenen behandelen als voor leden die kinderen & jeugdigen behandelen. Het symposium vindt plaats in Utrecht en duurt van 17.30 tot 21.15 uur.

Lees meer

Nederlandse Zorgautoriteit start kostprijsonderzoek ggz en fz

LVVP krijgt veel vragen over onduidelijke berichtgeving

Zoals we eerder berichtten, start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met een kostprijsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Meedoen is verplicht. De LVVP krijgt veel vragen van leden over onduidelijkheden in de vooraankondiging. We hebben hiervan melding gedaan bij de NZa en aangedrongen op duidelijke communicatie over het onderzoek.

 

 

Lees meer

Netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) per 1 oktober opgegaan in akwa

akwa per 1 januari 2019 operationeel

Per 1 oktober gaat het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) op in akwa, alliantie kwaliteit in de ggz. Het NKO-bestuur draagt zijn taken over en de medewerkers worden werkzaam bij akwa. Wit u op de hoogte blijven van richtlijnen in de ggz? Meld u vast aan voor de nieuwsbrief van akwa.

Lees meer

Kom naar de ledenvergadering op 28 november 2018

Met gastspreker Cathy van Beek, voorzitter van akwa

Op woensdagavond 28 november 2018 vindt de tweede algemene ledenvergadering van 2018 plaats. Cathy van Beek, voorzitter van akwa, heeft haar medewerking toegezegd en gaat met u in gesprek over kwaliteit in de ggz. Daarnaast krijgt u een overzicht van de actuele stand van zaken op belangrijke thema's en kunt u meepraten over verschillende onderwerpen. De bijeenkomst vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht en duurt (afhankelijk van de programmering) van ca. 18.00 – 21.00 uur.

(Ont)regel de Zorg: meerjarige contracten in eenieders belang

LVVP-leden gezocht voor interview over administratieve lasten contractering

Met een aantal andere partijen is de LVVP betrokken bij het actieprogramma (Ont)regel de Zorg. Doel van het actieprogramma is de administratieve lasten voor zorgaanbieders te verminderen. Eén van de actiepunten uit (Ont)regel de Zorg is het bevorderen van meerjarige contracten. Zorgverzekeraars Nederland wil graag enkele LVVP-leden hierover interviewen.

Lees meer

Ontmoetingsavond voor vrijgevestigde deelnemers pilot zorgclustermodel

LVVP-bestuurders Hans Kamsma en Alexandra Sillen leveren een bijdrage

Vrijgevestigde praktijken die deelnemen aan de pilot voor het nieuwe zorgclustermodel hebben onlangs een uitnodiging van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangen voor een ontmoetingsavond. De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 21 november 2018 en duurt van 17.30 - 20.30 uur (inclusief buffet).

Lees meer

Vervolg debat over wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Wetsvoorstel om cliëntenraad te verplichten vanaf 10 zorgverleners leidt tot lastenverzwaring

Eind oktober debatteert de Tweede Kamer opnieuw met minister Bruins van VWS over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). De gezamenlijke eerstelijnsorganisaties, waaronder de LVVP, hebben daarom opnieuw een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Er is namelijk sprake van een spanningsveld tussen deze wetswijziging en het ontregelen van zorg.

Lees meer

Vanaf 1 juli 2020 moet u cliënten gratis elektronisch inzage bieden

LVVP betrokken bij ontwikkeling programma VIPP voor vrijgevestigden

Uiterlijk in 2020 kan elke Nederlander vanaf de computer, tablet of smartphone zijn eigen medische gegevens inzien via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Cliënten krijgen meer regie over en inzicht in de eigen zorg. Om dit te realiseren werkt een aantal ziekenhuizen aan het VIPP: het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. De LVVP is betrokken bij de ontwikkeling van het VIPP voor vrijgevestigden.

Lees meer