Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 20 september 2018

Contractenoverzicht 2019 gereed

Meld problemen met contractering bij de LVVP

Het jaarlijkse contractenoverzicht is nu als download gepubliceerd op Mijn LVVP. Daar waar dat aan de orde is, hebben we de contractonderdelen voorzien van alerts. De contracten van DSW/a.s.r. en Zilveren Kruis & De Friesland zijn inmiddels ook beschikbaar. U vindt de informatie per zorgverzekeraar onder de tabbladen, onderaan in het overzicht. Problemen met contracteren kunt u melden bij de LVVP.

Lees meer

LVVP zoekt nog enkele leden die visiteur willen worden

Nieuwe visiteurs worden opgeleid en krijgen betaald

De LVVP is nog op zoek naar enkele leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. Na de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft een aantal kandidaten zich gemeld, maar er is nog ruimte voor extra visiteurs. Vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties is de bestaande groep van 32 visiteurs namelijk aan uitbreiding toe.

 

Lees meer

Brochure voor cliënten met informatie over privacy vernieuwd

Informatie voldoet aan vereisten van de AVG

De LVVP heeft in samenwerking met een deskundig jurist een document opgesteld waarin helder wordt uitgelegd hoe de vrijgevestigd ggz-professional omgaat met de privacy van de cliënt. LVVP-leden kunnen dit document 'Uw privacy - informatie voor cliënten' downloaden van Mijn LVVP en aan hun cliënten geven.

 

Lees meer

Save the date: algemene ledenvergadering op 28 november 2018

Op woensdagavond 28 november 2018 vindt de tweede algemene ledenvergadering van 2018 plaats. Het belooft weer een inspirerende bijeenkomst te worden! U krijgt een overzicht van de actuele stand van zaken op belangrijke thema’s en krijgt de kans om uw invloed te laten gelden door mee te praten en te stemmen over verschillende onderwerpen. De bijeenkomst vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht en duurt (afhankelijk van de programmering) van ca. 18.00 – 21.00 uur.

Save the date: 15 november LVVP-symposium ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’

Leer meer over de meldcode, kindcheck, suïcidepreventie en privacyrechten

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de LVVP een symposium met als titel ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’. Het symposium is bedoeld voor álle LVVP-leden, zowel voor leden die volwassenen behandelen als voor leden die kinderen & jeugdigen behandelen. Het symposium vindt plaats in Utrecht en duurt van 17.30 tot 21.15 uur.

Lees meer

Informatiebijeenkomsten Verbeterde Meldcode

Vanaf 1 januari 2019 bent u verplicht te werken met het nieuwe afwegingskader

De verbeterde meldcode helpt u om goed te kunnen reageren op signalen en vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 wordt werken met het afwegingskader in de verbeterde meldcode verplicht. Daarom worden er vier gratis bijeenkomsten georganiseerd om ggz-professionals te informeren over de meldcode en het afwegingskader. De LVVP organiseert zelf op 15 november ook een symposium over o.a. de meldcode; zie de berichtgeving elders in deze nieuwsbrief.

Lees meer

AVG: Engelstalige versie privacystatement beschikbaar

Handig voor leden die Engelstalige cliënten behandelen

Hebt u Engelssprekende cliënten in behandeling? Dan is het van belang dat u ook hen goed informeert over de manier waarop u met hun persoonsgegevens omgaat. Daarom heeft de LVVP het invulformat privacystatement laten vertalen naar het Engels. U vindt het document als download op Mijn LVVP.

Website ‘Kiezen in de ggz’ met keuze-informatie voor cliënten en verwijzers

Test de website en geef feedback

In november gaat de keuzewebsite ‘Kiezen in de ggz’ online: een website voor cliënten/patiënten en verwijzers met een overzicht van alle instellingen en (vrijgevestigde) praktijken in de ggz. De website wordt gebouwd op initiatief van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. U kunt de online demoversie van de website alvast bekijken en feedback geven.

Lees meer

Tweede Kamer luistert naar oproep kleinschalige zorgaanbieders

Wetsvoorstel om cliëntenraad te verplichten vanaf 10 zorgverleners leidt tot lastenverzwaring

Kleinschalige zorgaanbieders binnen de eerste lijn moeten niet worden opgezadeld met een grote lastenverzwaring als gevolg van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz). Dat is de voorlopige uitkomst van het debat over het wetsvoorstel Wmcz. Op woensdag 12 september jl. debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel met minister Bruno Bruins (VWS).

Lees meer