Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 23 augustus 2018

Het dilemma van het verjaardagsgebakje

LVVP: kies voor langetermijnvisie bij het streven naar kwaliteitsverbetering in de ggz

We kennen het allemaal: het dilemma van het verjaardagsgebakje. Val je voor de verleiding en kies je voor genot op de korte termijn? Of ben je je bewust van de gevolgen voor de lange termijn en laat je het gebakje staan? De LVVP pleit ervoor ‘het zoet van de korte termijn’ te laten staan en een langetermijnvisie te hanteren voor het streven naar kwaliteitsverbetering in de ggz.

Lees meer

Menzis houdt ‘ratrace’ rond meten van kwaliteit in stand

LVVP: omarm streven naar kwaliteitsverbetering, maar wel binnen bestaande kaders

Het plan van Menzis en achttien zorginstellingen om prestatiebekostiging te gaan toepassen bij angst en depressie stuit op veel verzet. Terecht, zo vindt de LVVP. Het streven naar een hogere kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg is goed, maar dit is niet de manier waarop.

Lees meer

Contractenoverzicht 2019 in de maak

 

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Daar waar dat aan de orde is, zullen de contractonderdelen worden voorzien van alerts. Het contractenoverzicht zal naar verwachting medio september gereed zijn.

Lees meer

Nieuwe zorgfraudewet gaat te ver

Onnodige inbreuk op het beroepsgeheim

Om fraude met zorggeld beter op te kunnen sporen, is er een nieuwe wet in de maak: Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Maar deze wet gaan te ver. Met de KNMG is de LVVP van mening dat de nieuwe fraudewet een onnodige inbreuk op het beroepsgeheim betekent.

Lees meer

Krappe omzetplafonds bij vrijgevestigden leiden tot langere wachttijden

LVVP pleit voor verruiming omzetplafonds

Onlangs verscheen het onderzoeksrapport ‘Vrijgevestigden, omzetplafonds en wachttijden in de gespecialiseerde ggz’, van de hand van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uit het rapport blijkt dat krappe omzetplafonds bij vrijgevestigde ggz-behandelaars leiden tot langere wachttijden, terwijl tegelijkertijd behandelcapaciteit onbenut blijft. De LVVP dringt daarom aan op standaard verruiming van de omzetplafonds.

Lees meer

Handreiking na suïcide(poging) van één van uw cliënten

Niet elke suïcide(poging) hoeft gemeld te worden bij de Inspectie

Een suïcide(poging) van een cliënt heeft een enorme impact. Daarom heeft de LVVP een handreiking geschreven voor leden die hiermee geconfronteerd worden. De tekst is tot stand gekomen in samenwerking met een ter zake deskundig jurist en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Belangrijk om te weten: niet elke suïcide(poging) hoeft bij de IGJ gemeld te worden.

Lees meer

De LVVP-klachtenregeling

Wel een klacht, maar geen contact met aangeklaagde: mogelijk toch een rekening

LVVP-leden zijn automatisch aangesloten op de LVVP-klachten- en geschillenregeling. De kosten voor de eerste klacht worden vergoed tot een bedrag van € 500. In een enkel geval wil een cliënt niet dat er contact wordt opgenomen met de behandelaar. Het kan dus gebeuren dat u een rekening krijgt voor klachtafhandeling zonder dat u wist dat er over u geklaagd is.

Lees meer