Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 9 augustus 2018

3 op de 5 respondenten zet e-health in tijdens de behandeling

Onderzoek LVVP onder leden naar gebruik van en mening over e-health

De LVVP heeft een enquête gehouden onder de leden over e-health. Hoe vaak wordt e-health ingezet, voor welke stoornissen en welke vormen van e-health worden gebruikt? En wat hebben respondenten die geen gebruik maken van e-health nodig om dit wel te gaan doen? Circa een derde van de leden vulde de vragenlijst in.

Lees meer

Onderzoek naar (niet-)gecontracteerde zorg

De ene niet-gecontracteerde is de andere niet…

Het afgelopen jaar heeft onderzoeksbureau Arteria kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de (niet-)gecontracteerde zorg. De heldere uitkomsten zijn voor de LVVP geen verrassing. De LVVP is van mening dat opgepast moet worden met algemeen geldende, eenzijdige oplossingen: de ene niet-gecontracteerde is namelijk de andere niet, zo blijkt uit het onderzoek.

Lees meer

NZa waarschuwt ggz-instellingen die wachttijden niet aanleveren

LVVP roept leden op om wachttijden aan te (blijven) leveren bij Vektis

Drie ggz-instellingen hebben in juli jl. een aanwijzing gekregen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) omdat zij hun wachttijden niet hebben doorgegeven aan Vektis. Inmiddels voldoen alle instellingen aan de aanleverplicht. De NZa gaat zich nu richten op de vrijgevestigden. De LVVP heeft aan Vektis gemeld dat aanlevering in de vakantie niet altijd mogelijk is. We blijven leden wel oproepen om de wachttijden aan te leveren.

Lees meer

Monitor generalistische basis-ggz 2011-2016

Aanbod schept vraag, de poh-ggz doet steeds meer en de kosten stijgen

In opdracht van het ministerie van VWS doet KPMG al enkele jaren onderzoek naar de werking van de introductie van de generalistische basis ggz (gb-ggz). Onlangs verscheen de definitieve versie van de monitor generalistische basis-ggz de periode 2011-2016.

Lees meer

Nieuw bestuur en directeur voor akwa

 

Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, krijgt steeds meer vorm. Stichting benchmark ggz (SBG) en het netwerk kwaliteitsontwikkeling (NKO) gaan beide op in de nieuwe organisatie. Inmiddels is het voltallige bestuur benoemd. Dominique Vijverberg is aangesteld als directeur. Op 1 januari 2019 gaat akwa officieel van start.

Lees meer

Verstrek geen gezondheidsverklaringen met waardeoordelen

LVVP biedt richtlijn voor gezondheidsverklaringen voor leden

Het aantal tuchtklachten over het afgeven van (gezondheids)verklaringen door behandelend (en psychologen/psychotherapeuten neemt toe. Maar al te vaak legt de tuchtrechter dan een waarschuwing of berisping op, zoals blijkt uit de voorbeelden hieronder. De LVVP wil voorkomen dat leden hiermee te maken krijgen en adviseert hen hoe om te gaan met een verzoek om een gezondheidsverklaring.

Lees meer

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg?

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gepubliceerd

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Vrijgevestigde praktijken van psychologen en psychotherapeuten die willen gaan opleiden kunnen via TOP-opleidingsplaatsen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in aanmerking komen voor een beschikbaarheidsbijdrage.

Lees meer