Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 5 juli 2018

Nieuw hoofdlijnenakkoord voor de ggz

LVVP blij met resultaat voor vrijgevestigden

Partijen in de ggz, waaronder de LVVP, zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de ggz. Woensdag 4 juli jl. heeft staatssecretaris Blokhuis het onderhandelaarsakkoord

aangeboden aan de Tweede Kamer. Het akkoord wordt op 11 juli a.s. ondertekend.

Lees meer

Praktijkwaarneming tijdens uw vakantie

LVVP: aanleveren wachttijden bij Vektis tijdens vakantie lastig

Gaat u met vakantie? Zorg dan dat u de praktijkwaarneming goed geregeld hebt. Gebruik hiervoor de modelovereenkomst praktijkwaarneming. Aanleveren van wachttijdgegevens tijdens uw vakantie is wellicht niet altijd mogelijk. We hebben dit bij Vektis gemeld en adviseren u na uw vakantie weer te starten met het aanleveren van wachttijdgegevens.

Lees meer

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Van 20 juli tot en met 20 augustus alleen ’s ochtends bereikbaar

Van 20 juli tot en met 20 augustus 2018 is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur. De bureaumedewerkers gaan redelijk verspreid op vakantie en geven in hun afwezigheidsmelder aan bij wie u terecht kunt met uw vragen per e-mail. We wensen u een fijne zomer toe!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd

Afwegingskader uitgebreid

De ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ bevat een nieuw afwegingskader, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. In stap 4 en 5 van de meldcode weegt u af of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. De afwegingskaders voor de diverse beroepsgroepen zijn op 2 juli jl. aangeboden aan VWS-minister Hugo de Jonge en treden op 1 januari 2019 in werking.

Lees meer

Tweede Kamer eist snelheid bij oplossing ggz-wachtlijsten

LVVP: knellende omzetplafonds leiden tot langere wachttijden

De Tweede Kamer neemt geen genoegen met een actieplan voor het wegwerken van de wachtlijsten in de ggz. Het parlement wil dat de wachttijden voor aanmelding en behandeling per januari 2019 al binnen de treeknormen vallen, en niet pas in juli van dat jaar. Dat blijkt een uit een drietal moties, die met algemene stemmen door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De LVVP doet er alles aan om tot een werkbare en minder belastende oplossing te komen voor de almaar oplopende wachttijden.

Lees meer