Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 7 juni 2018

Reminder: uitnodiging algemene ledenvergadering 13 juni 2018

Extra thema's: zorgstandaarden en zorgcontractering 2019

LVVP-leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering op woensdag 13 juni 2018. Deze wordt van 18.30 tot 21.00 uur gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Extra aandacht is er voor de ggz-zorgstandaarden en de contractering voor 2019.

Lees meer

Brief ggz-partijen over vervolgaanpak wachttijden naar de Tweede Kamer

LVVP tekent niet mee

Veldpartijen in de ggz hebben gezamenlijk een brief met een vervolgaanpak voor de wachttijden opgesteld en aan staatssecretaris Blokhuis en de Tweede Kamer gestuurd. De LVVP ondersteunt het initiatief van deze brief en de uitgezette koers, maar één zin in de brief heeft ons ervan weerhouden om te tekenen.

Lees meer

Blokhuis kondigt strengere controles op wachttijden aan

Meld problemen met omzetplafonds bij de LVVP

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan strikter controleren op de wachttijden, aldus staatssecretaris Blokhuis. Aanbieders met zeer lange wachttijden én aanbieders die geen gegevens over wachttijden aanleveren bij Vektis kunnen een bezoek van de NZa en/of de IGJ verwachten.

Lees meer

Blijf vooral wachttijden aanleveren bij Vektis

Procedure melden wachttijdgegevens iets aangepast

Sinds 1 januari 2018 zijn ggz-aanbieders verplicht hun wachttijden te melden bij Vektis. LVVP-leden lopen hierbij voor op de instellingen. Staatssecretaris Blokhuis vindt inzicht in de wachttijdgegevens dermate belangrijk dat hij heeft aangekondigd dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hierop gaat handhaven. In de afgelopen periode is de manier van aanleveren iets veranderd.

Lees meer

Veel gestelde vragen over de AVG

Maak werk van de privacy van uw cliënten

Op 25 mei jl. trad de nieuwe privacywet (AVG) in werking. De LVVP stelde eerder een handleiding, stappenplan en voorbeelddocumenten op voor haar leden. Desondanks leven er onder de leden nog veel vragen over de AVG. Daarom hebben we een faq-lijst opgesteld, die we frequent bijwerken. Leden kunnen de lijst downloaden van Mijn LVVP.

Lees meer

VWS lanceert actieplan tegen regeldruk

LVVP zet in op één kwaliteitsuitvraag via kwaliteitsstatuut

Zowel zorgaanbieders als cliënten hebben last van de hoge administratieve lasten in de zorg. Het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ dat het ministerie van VWS onlangs lanceerde, moet hier verbetering in brengen. De LVVP zet in op beperking van de extra kwaliteitsuitvraag door zorgverzekeraars, die administratief als zeer belastend wordt ervaren. Dit streven heeft een aparte plek gekregen in het actieplan.

Lees meer

SPECIAL inkoopbeleid zorgverzekeraars 2019 voor leden

Contractenoverzicht met alerts volgt in september

Graag herinneren we u aan de jaarlijkse special over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional. De special is gepubliceerd op Mijn LVVP. We hebben het inkoopbeleid van 2019 grondig bestudeerd en voorzien van de nodige kritische noten. Het contractenoverzicht met alerts volgt in september.

Speciale avond voor vrijgevestigde deelnemers pilot zorgclustermodel

Uitnodiging volgt binnenkort

Vrijgevestigde praktijken die deelnemen aan de pilot voor het nieuwe zorgclustermodel ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een ontmoetingsavond. De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 27 juni vanaf 16 uur (inclusief maaltijd). Een uitnodiging ontvangt u een dezer dagen.

Lees meer

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen kan vanaf 15 mei 2018

Vergoeding tot € 5.600 bruto mogelijk

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en hebt u in die periode een kind gekregen? Dan hebt u misschien recht op een compensatie van € 5.600 bruto. Deze compensatie voor zwangere zelfstandigen kan tussen 15 mei en 1 oktober 2018 worden aangevraagd bij het UWV.

Lees meer

‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar!’

Nieuwe campagne biedt handvatten voor gesprek over depressie

Praten over je depressie, dat doen de meeste mensen niet zo gauw. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het ministerie van VWS de nieuwe campagne rond depressie gestart. De nadruk ligt op het bieden van concrete handvatten en ideeën over hoe mensen dit gesprek aan kunnen gaan.

Lees meer