Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 24 mei 2018

13 juni 2018: algemene ledenvergadering LVVP

Extra aandacht voor zorgstandaarden en zorgcontractering 2019

Op woensdag 13 juni a.s. vindt van 18.00 tot 21.00 uur de voorjaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. U wordt bijgepraat over belangrijke recente ontwikkelingen. Daarnaast besteden we aandacht aan de zorgstandaarden en de contractering voor 2019.

Lees meer

Herhaalde oproep: congrescommissie zoekt leden!

Eerste bijeenkomst gepland begin juni

Hebt u ook zo genoten van het LVVP-congres in september 2017? En hebt u goede ideeën over een thema voor een volgend congres in 2019? Neem dan zitting in onze congrescommissie! De tijdsinvestering is minimaal en u ontvangt uiteraard een vergoeding.

Lees meer

25 mei 2018: de nieuwe privacywet (AVG) wordt van kracht

AVG-handreiking aangevuld met 4 nieuwe documenten

Deze week is het zover: vanaf 25 mei 2018 moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De LVVP faciliteerde de leden met een handreiking, compleet met invulformats en met drie goed bezochte informatieavonden. De LVVP-handreiking is aangevuld met vier nieuwe documenten.

Lees meer

Blokhuis wil cliëntenstops in de ggz voorkomen

LVVP: omzetplafonds dwingen vrijgevestigde behandelaars tot cliëntenstops

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS wil cliëntenstops in de ggz voorkomen en gaat zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. De LVVP is blij met dit geluid. Uit de recente enquête die de LVVP onder haar leden hield, bleek namelijk dat 2 op de 3 respondenten in 2017 een cliëntenstop hanteerde en dat de helft hiervan dit (mede) wijt aan de krappe omzetplafonds.

Lees meer

De Correspondent vraagt aandacht voor leegloop jeugd-ggz

LVVP: kinderen en jeugdigen de dupe van slecht functionerende wet

De psychologen zien het niet meer zitten (dus behandelen ze minder kinderen)' kopte de Correspondent onlangs. De LVVP hield eerder een enquête onder LVVP-leden die kinderen en jeugdigen behandelen. Wat blijkt? Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg is ruim 45 procent gestopt met het behandelen van kinderen, geeft 10 procent aan de praktijk binnenkort te sluiten en neemt 24 procent dat in overweging.

Lees meer

Uniforme regels voor declaraties klein stapje in de goede richting

LVVP biedt overzicht zorginkoopbeleid en contracten

Zorgverzekeraars hebben onlangs afgesproken dat zij in eerstelijns- en ggz-contracten uniforme bepalingen voor declaraties gaan hanteren, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland. Een klein stapje in de goede richting, aldus de LVVP. Helaas bevatten de uniforme regels ook mogelijke verplichtingen voor vrijgevestigde ggz-professionals. De LVVP ondersteunt de leden bij het contracteerproces middels de jaarlijkse special zorginkoopbeleid en het contractenoverzicht dat in het najaar verschijnt.

Lees meer

Hoe zit het ook al weer met…

(her)openen van een dbc in de g-ggz na afsluiten van een dbc

Als LVVP krijgen we regelmatig vragen over het (opnieuw) openen van een dbc, nadat de patiënt in behandeling is geweest en de voorgaande dbc is afgesloten. De regels hiervoor zijn ingewikkeld en hangen samen met twee vragen: hoeveel tijd is er verstreken tussen afsluiting van de voorgaande dbc en de start van de (vervolg)behandeling, en komt iemand onder behandeling met dezelfde primaire diagnose of een andere diagnose.

Lees meer

Mag u een voorschot vragen aan de patiënt?

Geen verbod, maak wel duidelijke afspraken

Regelmatig krijgt de LVVP de vraag voorgelegd van leden of zij een voorschot mogen vragen aan de cliënt. De wet- en regelgeving bevat hierover geen regels (of over het tussentijds declareren aan een cliënt). U dient wel uitleg te geven waar de nota over gaat, dat de patiënt tussentijds niet de kosten vergoed krijgt én dat er nog verrekening kan plaatsvinden na beëindiging van de behandeling. Let wel: als cliënt niet meewerkt aan een voorschotregeling, mag dat geen reden zijn om hem niet in behandeling te nemen

Lees meer