Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 3 mei 2018

Congrescommissie zoekt leden!

Eerste bijeenkomst gepland rond half mei

Met het geslaagde congres van september 2017 in het achterhoofd kijkt de congrescommissie alweer vooruit naar de nieuwe editie die najaar 2019 zal plaatsvinden. Vanwege het vertrek van enkele leden is de commissie op zoek naar vers bloed.

Lees meer

Special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2019 voor leden

Voorzien van uitgebreid LVVP-commentaar

De LVVP heeft de jaarlijkse special gepubliceerd over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional. Leden kunnen de special downloaden op Mijn LVVP. Het jaarlijkse overzicht met contractvoorwaarden wordt opgesteld zodra de zorgverzekeraars de contracten hebben gepubliceerd.

Lees meer

AVG-handreiking voor LVVP-leden

Kom naar de infoavonden in Zwolle, Eindhoven of Utrecht

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is een complexe en uitgebreide wet, die we voor u hebben laten 'vertalen' door deskundige juristen. De wet is voor u zo hanteerbaar mogelijk gemaakt en voorzien van invulformats. LVVP-leden hebben de handreiking reeds ontvangen.

Lees meer

Parallelliteit farmacotherapie mag alleen in gespecialiseerde ggz

Blijf in de generalistische basis-ggz gebruikmaken van onderlinge dienstverlening

Zoals we eerder meldden is in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) per 1 januari 2018 een nieuw zorgtype geïntroduceerd voor de behandeling met farmacotherapie. Als de aanbieder in de g-ggz geen behandelaar is -of in dienst heeft- die bevoegd is om medicatie voor te schrijven, dan mag een andere zorgaanbieder onder dezelfde primaire diagnose voor dezelfde patiënt farmacotherapie parallel in rekening brengen. Let op: dit mag alleen in de g-ggz! Voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) is dit niet toegestaan.

 

Lees meer

Consultatie Wet aanscherping toetsing kwaliteitsstandaarden

LVVP: goede zorg is niet hetzelfde als betaalbare zorg

Als (de invoering van) een kwaliteitsstandaard tot te hoge kosten leidt, dan moet er ingegrepen kunnen worden. Dat is reden voor de komst van de nieuwe Wet aanscherping toetsing kwaliteitsstandaarden. De LVVP vindt het wetsvoorstel te ver gaan en pleit ervoor om goede zorg niet te verwarren met betaalbare zorg.

Lees meer

Actieprogramma Zorg voor de jeugd gelanceerd

LVVP teleurgesteld over gebrek aan aandacht voor specialisme jeugd-ggz

Op 16 april jl. stuurden ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker het programma Zorg voor de jeugd naar de Tweede Kamer. Het programma is deels een reactie op de tussentijdse evaluatie van de Jeugdwet in januari 2018. Het (actie)programma is opgesteld door VWS en heeft als doel: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. De LVVP vindt dat er te weinig aandacht is voor het specialisme jeugd-ggz.

Lees meer

Bijeenkomsten voor extra impuls jeugdhulp

Vrijgevestigden van harte uitgenodigd!

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat er nog het nodige te doen is om ervoor te zorgen dat jeugdigen en gezinnen tijdig passende zorg krijgen. Daarom organiseren de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) in mei en juni vier regiobijeenkomsten. Doel is een extra impuls geven aan de ontwikkeling van het zorglandschap: door kennis en ervaring uit te wisselen en te leren van andere organisaties.

Lees meer

Akwa: alliantie kwaliteit in de ggz krijgt vorm

Cathy van Beek benoemd tot bestuursvoorzitter

De gezamenlijke ggz-partijen, waaronder de LVVP, zijn verenigd in de Agenda ggz Gepast Gebruik & Transparantie (AGGT). De agenda staat aan de basis van akwa, het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg. Cathy van Beek MCM is benoemd tot bestuursvoorzitter van akwa.

Lees meer

Beroepscode voor psychotherapeuten geactualiseerd

Nieuwe code gaat in op 1 mei 2018

Deze week presenteert de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) een geactualiseerde versie van de beroepscode voor psychotherapeuten. In de code zijn nieuwe ontwikkelingen in het gezondheidsrecht en bijbehorende jurisprudentie verwerkt. Ook zijn vier bijlagen opgenomen over veel voorkomende ethische kwesties in de psychotherapeutische praktijk. De nieuwe beroepscode gaat in op 1 mei 2018.

Lees meer