Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 12 april 2018

Blokhuis zet vol in op terugdringen wachttijden in de ggz

Vrijgevestigden willen en kunnen meer, maar knellende omzetplafonds leiden tot behandelstops

Staatssecretaris Paul Blokhuis roept in de media de sector terecht op om de wachtlijsten in de ggz terug te dringen. De lange wachttijden leiden te vaak tot schrijnende situaties. Ook de LVVP en haar leden nemen de oproep van de staatssecretaris serieus. Het is van groot belang dat we als vrijgevestigde beroepsgroep hierin onze verantwoordelijkheid blijven nemen en alles op alles zetten om het probleem op te lossen.

Lees meer

AVG-stappenplan voor LVVP-leden binnenkort beschikbaar

Kom naar de infoavond in Zwolle, Eindhoven of Utrecht

De AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywet die op 25 mei 2018 van kracht wordt. De LVVP ontwikkelt een eigen AVG-stappenplan dat op maat is gemaakt voor u als vrijgevestigd ggz-professional en voorzien van alle benodigde documenten. Rond 20 april kunt u het stappenplan in uw mailbox verwachten. In mei organiseren we drie informatieavonden voor LVVP-leden: in Utrecht, Eindhoven en Zwolle. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Lees meer

Kindcheck ook als u alleen volwassenen behandelt!

Lees ook de nieuwe LVVP-nieuwsbrief kind & jeugd

Donderdag 5 april jl. verscheen er weer een nieuwsbrief voor k&j-leden. In deze editie onder andere aandacht voor de meldcode kindermishandeling (en huiselijk geweld), de kindcheck en het nieuwe afwegingskader. Ook als u alleen volwassenen behandelt, is dit voor u van belang! U dient in de behandeling namelijk vragen te stellen over de veiligheid van eventuele kinderen waar uw patiënt (deels) verantwoordelijk voor is.

Lees meer

LVVP bepleit positie vrijgevestigden in gesprek met staatssecretaris Blokhuis

Nieuw bestuurlijk akkoord voor de ggz in de maak

Op donderdag 12 april hebben LVVP-voorzitter Hans Kamsma, en directeur Judith Veenendaal namens de LVVP een gesprek met Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS. Aanleiding voor de afspraak is enerzijds het voornemen om een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de ggz te sluiten. In februari jl. stuurde de LVVP al een brief aan de staatssecretaris waarin we onze visie schetsen op de toekomst van de ggz.

Lees meer

Wet DBA wordt niet meer gehandhaafd

Blijf wel de modeloverkomsten van de LVVP gebruiken

Naleving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt niet meer gecontroleerd. In 2020 komt er een nieuwe wet die de huidige Wet DBA gaat vervangen. Hoe regelt u de waarnemingen op papier goed en hoe gaat de nieuwe wet eruit zien?

Lees meer

Informatie zorgautoriteit over tijdschrijven geactualiseerd

Ondersteunende beroepen kunnen per 2018 tijdschrijven in dbc’s

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de informatie over tijdschrijven in dbc’s aangepast aan de nieuwste regelgeving. U vindt er antwoord op vragen als: wie mag tijdschrijven en welke tijd kunt u schrijven? De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2017 is dat ook ondersteunende beroepen in de gespecialiseerde ggz met ingang van 2018 tijd kunnen schrijven in dbc’s.

Lees meer

Neem deel aan de pilot voor het nieuwe zorgclustermodel

Pilots opnieuw opengesteld

Voordat het toekomstige zorgclustermodel wordt ingevoerd, wordt het in een pilot uitgebreid in de praktijk getest. Om het nieuwe model voor vrijgevestigden goed werkbaar te maken, is uw invloed daarbij onmisbaar. Daarom is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog op zoek naar vrijgevestigde deelnemers aan de pilot. U krijgt een financiële tegemoetkoming, gratis ict-ondersteuning en de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gecertificeerde HoNOS+-training. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer

Volg de LVVP op LinkedIn

Velen van u zullen in meerdere of mindere mate actief zijn op LinkedIn, het social-mediakanaal voor zakelijke netwerken. Ook de LVVP heeft sinds kort een eigen LinkedIn-pagina. Volg de LVVP voor actuele nieuwsfeiten, weetjes en achtergrondartikelen over alles wat met uw praktijkvoering te maken heeft.

Nieuwe hulp voor keuze praktijksoftwarepakket

Goede basis om in gesprek te gaan

Een praktijksoftwarepakket heeft impact op het gehele administratieve proces in een vrijgevestigde ggz-praktijk. Maar welk pakket past nou het beste? Om die keuze goed te maken, bood de LVVP al een vergelijkend overzicht. Daar wordt nu een nieuw instrument aan toegevoegd: het Programma van Eisen voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Lees meer

Modelkwaliteitsstatuut geüpdatet, opnieuw indienen niet nodig

Medebehandelaarschap niet geformaliseerd ondanks aandringen LVVP

Sinds 1 april jl. is er een update van het modelkwaliteitsstatuut beschikbaar. De wijzigingen zijn vooral tekstueel van aard; opnieuw indienen is dan ook niet nodig. De LVVP heeft gepleit voor eenduidige richtlijnen voor medebehandelaren, echter zonder resultaat: zorgverzekeraars blijven hier onderling verschillend beleid op maken. Weet u trouwens nog dat u uw actuele kwaliteitsstatuut goed vindbaar op uw praktijkwebsite dient te plaatsen? Indien u niet beschikt over een website, moet u uw kwaliteitsstatuut beschikbaar hebben in uw praktijk.

Lees meer

NZa publiceert dbc-regeltool 2018

Alle wijzigingen nogmaals op een rij

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onlangs de online dbc-regeltool 2018 gepubliceerd. De regeltool biedt een overzicht van alle regels over de registratie van ggz-dbc’s.

Lees meer