Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 29 maart 2018

AVG-stappenplan voor LVVP-leden

Drie informatieavonden: in Utrecht, Eindhoven en Zwolle

Het heeft even geduurd, maar binnenkort kunnen LVVP-leden ons eigen AVG-stappenplan tegemoetzien, dat op maat is gemaakt voor de vrijgevestigde ggz-professional en voorzien van alle benodigde documenten. De AVG is de Algemene verordening gegevensbescherming, de Europese privacywet die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Het stappenplan is zodanig van opzet, dat de tijdsinvestering bij het opstellen van de 'privacy policy' in de ggz-praktijk minimaal zal zijn. Medio april kunnen leden het LVVP-stappenplan tegemoetzien.

Lees meer

Weet u nog…..

Eiswijzer: uw gratis gids bij niet-gecontracteerde zorg

Weet u nog dat u als LVVP-lid gratis gebruik kunt maken van een speciale website waarop u direct kunt zien welke verzekeraar wat vergoedt indien u geen contract hebt afgesloten? Er zijn zeer veel verschillende opties. Een handige tool voor u en uw cliënten! Klik hier.

LVVP zet zich in voor minder administratieve lasten

Onze inzet: uniforme contracten en geen extra kwaliteitsuitvraag

Afgelopen week hadden de ggz-partijen en zorgverzekeraars een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis over administratieve lasten. Ook de LVVP was hierbij aanwezig. De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt om te schrappen in de administratieve lasten. De resultaten hiervan zijn tot op heden echter teleurstellend.

Lees meer

Uitwisseling online informatie tussen zorgaanbieder en patiënt

Ook ggz-aanbieders moeten versneld aan de slag

VWS wil dat ggz-aanbieders, net als de ziekenhuizen, versneld aan de slag gaan met uitwisseling van digitale informatie tussen patiënt en zorgaanbieder, het zogenaamde 'versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional' (vipp). Men is begonnen bij de instellingen en ook de vrijgevestigde ggz-professionals worden nu aangehaakt. Vanwege de grote verschillen in werkwijze stuurt de LVVP aan op een eigen vipp voor vrijgevestigden.

Lees meer

AKWA: het nieuwe ggz-kwaliteitsinstituut in oprichting

(Door)ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, - registraties en ROM

Dit voorjaar wordt een nieuw kwaliteitsinstituut voor de ggz opgericht. Onder regie van zorgaanbieders, patiënten en hun naasten krijgt het instituut als kerntaak om de kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties door te ontwikkelen en te implementeren. Onder de naam AKWA, Alliantie Kwaliteit in de ggz, krijgt het instituut de komende maanden nader vorm en zal ook de doorontwikkeling van ROM-nieuwe-stijl ter hand worden genomen. AKWA zal per 1 januari 2019 volledig operationeel zijn.

Lees meer

SVR wijzigt switch voor aanlevering ROM-data bij SBG

LVVP-advies: wel ROM’en, niet doorleveren naar SBG

Stichting Vrijgevestigden ROM’men (SVR) faciliteert voor vrijgevestigden de aanlevering van ROM-data aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Op 20 maart jl. heeft SVR de switch waarmee automatisch wordt doorgeleverd voor iedereen eenmalig op 'niet aanleveren bij SBG' gezet. U kunt de switch op elk moment zelf aanpassen. De LVVP adviseert om vooralsnog geen ROM-data aan te leveren, niet aan SBG maar voor alle zekerheid ook niet aan doorleverportaal SVR.

Lees meer

Nieuwe zorgstandaard behandeling depressie

Niet geautoriseerd door de LVVP

Depressieve stoornissen komen veel voor; bijna 19 procent van de Nederlanders krijgt er ooit mee te maken. Depressie beperkt hun dagelijks functioneren en zorgt voor hoge maatschappelijke kosten. Om de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij depressieve stoornissen verder te verbeteren, hebben professionals, patiënten en hun naasten de zorgstandaard depressieve stoornissen ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. De LVVP heeft deze zorgstandaard om inhoudelijke redenen niet geautoriseerd.

Lees meer

Scholing over lokale samenwerking huisarts/poh en ggz

Oproep aan zorggroepen en samenwerkingsverbanden

Een goede samenwerking tussen huisartsen/poh’s-ggz, de generalistische basis-ggz (gb-ggz) en de gespecialiseerde ggz (g-ggz) is van groot belang. Om landelijk gemaakte afspraken op lokaal of regionaal niveau helder vorm te geven, moeten zorgaanbieders elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) gaat de module Landelijke Samenwerkingsafspraken (LGA) implementeren door middel van een werksessie aan huisartsen/poh’s-ggz en aan zorgaanbieders in de gb-ggz, g-ggz en mogelijk ook sociale wijkteams.

Lees meer