Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 8 maart 2018

De gevolgen van de AVG voor de vrijgevestigde ggz-professional

LVVP onderzoekt alle ins & outs en bereidt infoavond voor

Zoals we eerder berichtten, onderzoekt de LVVP de mogelijkheden van een passend aanbod, waarmee u als vrijgevestigd ggz-professional kunt voldoen aan de vereisten vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Dat onderzoek verloopt grondig, omdat we maatwerk willen bieden waarmee u straks daadwerkelijk geholpen bent. We bereiden tevens een informatieavond voor, zodat u weet hoe de nieuwe wet in elkaar steekt. En hoe die zich verhoudt tot bijvoorbeeld de WGBO en de Wkkgz, want die wetten leggen soms strengere regels op dan de AVG. Laat u ondertussen niet gek maken; er heerst een ware hype die hier en daar tot onnodige paniekacties leidt.

Lees meer

Persbericht: vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij contractering

LVVP-enquête toont onbenutte behandelcapaciteit vanwege omzetplafonds

De contracteerbereidheid onder vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten neemt af. Met name de krappe omzetplafonds werken beperkend op de capaciteit. Daarnaast leiden ze tot lange aanmeldwachttijden. Dat blijkt uit een enquête die de LVVP onlangs onder haar leden hield. Verzekeraars die hun zorgplicht serieus nemen en ook in de toekomst voldoende kwalitatief verantwoorde zorg willen inkopen, zullen hun contracten aantrekkelijker moeten maken voor ggz-aanbieders. Bekijk hier de bijbehorende factsheet. Lees ook het artikel in Medical Facts.

Lees meer

Patiënt met psychisch probleem wacht soms maanden op zorg

LVVP: omzetplafonds maatschappelijk niet uit te leggen

Dagblad De Gelderlander publiceerde recentelijk een artikel over omzetplafonds en wachttijden in de ggz: ‘LVVP-directeur Judith Veenendaal vindt als vertegenwoordiger van vrijgevestigde ggz-aanbieders de omzetplafonds ‘maatschappelijk niet uit te leggen’. “Onze leden willen wel patiënten behandelen en kunnen dat ook, maar de omzetplafonds beperken ons. En dan ook nog eens te bedenken dat er wachttijden zijn. Dit probleem gaat in 2018 onverminderd door en speelt bij bijna alle grote zorgverzekeraars.”

Lees meer

Veilig e-mailen in de ggz-praktijk

LVVP wijst op twee opties

Is er altijd een extra programma nodig om veilig te kunnen e-mailen in de ggz-praktijk? Die vraag ontvangen we op het LVVP-bureau de laatste tijd vaker, waarschijnlijk vanwege de hierboven genoemde nieuwe privacywet (AVG). Het antwoord is sowieso: ja. De LVVP vond twee opties om veilig te mailen. Vermeld op uw website in ieder geval geen onbeveiligd e-mailadres!

Lees meer

Beperking vrije artsenkeuze door lage vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Zorgautoriteit gaat onderzoek instellen

Volgens Stichting Zorghuis, een onafhankelijke stichting die zorgverzekeraars aanspreekt op de vrije artsenkeuze, vergoeden zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg vaak met een lager percentage dan ze zeggen. Volgens zorgverzekeraars is dat gemiddeld 75%, maar dit blijkt in de praktijk vaak stukken minder te zijn, zegt Stichting Zorghuis (bron AD). De LVVP denkt dat patiënten hierdoor sneller geneigd zijn om naar een gecontracteerde zorgaanbieder te gaan omdat ze er daar zeker van kunnen zijn dat ze niets zelf hoeven te betalen. Dit betekent wel dat de keuzevrijheid van de patiënt wordt beperkt en dat is niet toegestaan.

Lees meer

U kunt nog deelnemen aan de pilot voor het nieuwe zorgclustermodel

Neem een voorspong op de toekomst en doe mee!

Zoals u weet wordt het toekomstige zorgclustermodel in een pilot uitgebreid in de praktijk getest. De pilot is opnieuw opengesteld voor nieuwe deelnemers. U kunt zich dus nog steeds aanmelden! Om het nieuwe model voor vrijgevestigden goed werkbaar te maken, is uw invloed in de pilot onmisbaar. U krijgt een financiële tegemoetkoming, gratis ict-ondersteuning en de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gecertificeerde HoNOS+-training. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer

Hoe te handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Niet vergeten: de kindcheck

Zoals we eerder berichtten, werkt de LVVP samen met andere partijen in de zorgsector aan een afwegingskader waarmee zorgaanbieders het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen wegen. Vanaf 1 januari 2019 zijn ggz-professionals verplicht met het afwegingskader te werken in stap 4 van de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Kijk hier en hier voor de informatieve filmpjes van Augeo.

Lees meer