Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2019
2018
2017
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 25 januari 2018

Kosten Geschillencommissie verhoogd met 21% btw

VvAA neemt btw mee in verzekering

Eind 2017 heeft de Belastingdienst te kennen gegeven dat diensten van De Geschillencommissie per 1-1-2018 belast worden met 21% btw. Dat betekent dat de kosten van een geschilafhandeling voortaan hoger uitvallen; dit geldt ook voor geschillen die in 2017 zijn ingediend. De VvAA geeft aan in haar verzekering ook de btw te vergoeden mits deze niet kan worden verrekend door de behandelaar. Meeùs (Hiscox) laat ons z.s.m. weten of zij dezelfde keuze zullen maken. We vermelden deze informatie uiteraard ook op de servicepagina op onze site.

Gedragsregel nul: verbod op alcohol en psychoactieve middelen

LVVP hoopt op formalisering in beroepscodes

De ongeschreven regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn nu formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is het verbod op het gebruik van deze middelen geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren. De LVVP hoopt dat deze ‘gedragsregel nul’ ook in de ggz zal worden geformaliseerd, in de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten.

Zuivere restitutiepolissen 2018 op Eiswijzer

Publicatie voorwaarden en tarieven vaak pas tussen Kerst en oud & nieuw

Eiswijzer biedt vanaf nu een compleet overzicht van alle verzekeringen en de bijbehorende restitutievergoedingen. Een aantal verzekeraars publiceerde de voorwaarden en tarieven voor 2018 pas tussen kerst en oud & nieuw. De Kamervragen die de LVVP en Eiswijzer hierover vorig jaar stelden, hebben dit proces helaas niet versneld. Eiswijzer heeft ook een overzicht gemaakt van de zuivere restitutiepolissen, waarmee de verzekerde recht heeft op de gehele vergoeding van een behandeling bij een zorgaanbieder naar keuze. LVVP-leden kunnen Eiswijzer gratis raadplegen.

Lees meer

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Antwoorden op relevante vragen over privacy in jeugdhulp

Onder welke voorwaarden mag ik gegevens doorgeven aan een andere professional? Op een privacygerelateerde vraag als deze vinden jeugdhulpverleners antwoord in de vernieuwde PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming. De app bevatte tot nu toe alleen informatie voor de jongeren zelf.

Lees meer

Cijfers aangeleverde zorgclusters in tweede pilotfase zorgclustermodel

Nieuw instructiefilmpje van de NZa

Zoals u weet, wordt het nieuwe zorgclustermodel momenteel uitgebreid in de praktijk getest in een pilot. Hieraan nemen ggz- en fz-instellingen, PAAZ’en en PUK’en en vrijgevestigde ggz-professionals deel. Dat laatste is van groot belang om het nieuwe bekostigingsmodel ook voor de vrijgevestigde ggz-sector goed werkbaar te maken. De eerste cijfers over de aangeleverde clusters zijn inmiddels bekend. De vrijgevestigden scoren goed.

Lees meer

Zorginstituut: leidt het zorgclustermodel tot meer gepaste ggz?

Krijgen cliënten de juiste zorg?

Partijen in de ggz (waaronder de LVVP) werken onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan een nieuwe bekostiging van de geneeskundige ggz. Zie ook bovenstaand artikel over de tweede pilotfase zorgclustermodel. Zorginstituut Nederland (ZiNL) onderzocht of het nieuwe model betere borgt dat cliënten gepaste zorg krijgen.

Lees meer

Aangenomen Kamermotie: ROM-data moeten voldoen aan AVG

“Privacy binnen ggz van groot belang”

De recente motie van Kamerleden Diertens (D66) van Van den Berg (CDA) is aangenomen door de Tweede Kamer. De regering moet ervoor zorgen dat ROM-data voldoen aan de nieuwe Europese privacywet (AVG) en de Kamer hierover tijdig informeren. De LVVP is blij met deze uitslag en kijkt uit naar de resultaten.

Lees meer

SBG wijzigt minimale ROM-dataset

LVVP: blijf ROM’en maar lever geen ROM-data aan bij SVR/SBG

De Stichting Benchmark GGZ (SBG) heeft per 1-1-2018 enkele wijzigingen doorgevoerd in de minimale ROM-dataset. Voor vrijgevestigden zijn de variabelen ‘leefsituatie’ en ‘opleidingsniveau’ van belang. De LVVP gaat ervan uit dat de diverse softwareleveranciers de wijzigingen meenemen in hun ROM-software.

Lees meer

Herziene circulaire therapieën ggz januari 2018

LVVP: geen draagvlak bij professionals

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft opnieuw een herziene circulaire uitgebracht met hierin het gezamenlijke advies van zorgverzekeraars over het al dan niet voldoen van ggz-therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Lees meer