Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 14 september 2017

Ruth Bakker: welkom in ons team!

Nieuwe beleidsondersteuner op LVVP-bureau

Sinds 1 september jl. heeft het LVVP-bureau er weer een nieuwe medewerker bij. Ruth Bakker is met haar vele vaardigheden een waardevolle aanvulling op de reeds aanwezige bureaucapaciteit. Zij gaat aan de slag als beleidsondersteuner. Voorheen werkte Ruth lange tijd bij VACpunt Wonen, informatiepunt voor woonkwaliteit, waar zij de functie vervulde van beleids- en communicatiemedewerker. We zien de samenwerking met haar in ons bureauteam met vertrouwen tegemoet. Welkom bij de LVVP!

Contractenoverzicht 2018

Diverse alerts helpen u bij uw overwegingen

Nu alle zorgverzekeraars -met uitzondering van Menzis en Zilveren Kruis- hun contract voor 2018 klaar hebben, heeft de LVVP haar jaarlijkse contractenoverzicht gepubliceerd op Mijn LVVP. De contractonderdelen zijn voorzien van de nodige alerts. De contracten van Menzis en Zilveren Kruis worden onder de loep genomen zodra ze er zijn. De reeds bekende special over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor 2018 is geüpdatet -onder meer met informatie van Caresq als nieuwe zorgverzekeraar- en staat eveneens als download op Mijn LVVP.

Lees meer

LVVP onderzoekt patiëntenstops in vrijgevestigde ggz-praktijken

Patienten ook bij vrijgevestigden dupe van omzetplafonds?

Opvallend is dat niet alleen vrijgevestigde ggz-professionals zich kritischer opstellen tegenover het contracteergedrag van zorgverzekeraars. Zo voerde ggz-instelling Emergis (Zeeland) patiëntenstops in voor verzekerden van Zilveren Kruis en CZ, die inmiddels weer zijn opgeheven. Zorginstelling P&P Consult in Apeldoorn neemt geen patiënten meer aan die zijn verzekerd bij VGZ en Menzis. Pro Persona in Gelderland en GGZ Friesland overwegen een opnamestop voor klanten van Zilveren Kruis omdat de verzekeraar achter zou blijven met het vergoeden van behandelingen. Met De Friesland Zorgverzekeraar, waar verreweg de meeste klanten van GGZ Friesland verzekerd zijn, zijn geen problemen. De LVVP stelt nu een onderzoek in naar patiëntenstops in vrijgevestigde ggz-praktijken als gevolg van voortijdig bereikte omzetplafonds.

Lees meer

LVVP-congres op 22 september 2017

Over de ins & outs van uw professionele grenzen

Over een week vindt het LVVP-congres plaats! Bent u er ook bij? We gaan er samen een geslaagde en gezellige dag van maken in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Schrijf in nu het nog kan! Als plenaire sprekers gaan onderzoeker Wilma Boevink en hoogleraar Paul Verhaeghe in op het actuele thema van ‘disclosure' in de ggz. In hoeverre moet en kan worden afgeweken van de aloude professionele distantie? Niemand minder dan Tim Fransen (***** in de media) sluit ons congres af.

Lees meer

Naar een nieuwe productstructuur in de ggz

Neem een voorsprong en doe mee met de pilot

Wilt u als vrijgevestigd ggz-professional over twee jaar klaar zijn om met het nieuwe ggz-bekostigingssyteem (het zorgclustermodel) te gaan werken? U kunt zich daar nu al op voorbereiden in een belangrijke pilot, waarin uw invloed onmisbaar is. U krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming en gratis ict-ondersteuning. En u krijgt de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een gecertificeerde HoNOS+training. Lees ook het recente interview met LVVP-voorzitter Hans Kamsma waarin hij onder meer zegt: "De charme zit in de eenvoud en herkenbaarheid en de mogelijkheid om productstructuur, bekostiging, zorgstandaarden en ROM tot één werkzaam geheel te maken.”

Lees meer

Nieuw op Mijn LVVP: informatie voor cliënten over privacy

Rechten en plichten helder omschreven

Privacy is een actueel onderwerp, met name in de zorgsector. Het gaat immers om gevoelige persoonsgegevens. Om die reden hebben we in samenwerking met een deskundig jurist een document opgesteld dat LVVP-leden aan hun clienten kunnen geven. Daarin wordt helder uitgelegd hoe de vrijgevestigd ggz-professional omgaat met de behandelgegevens van de cliënt. De informatie is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, waarin rechten en plichten omtrent privacy zijn omschreven. ‘Uw privacy – informatie voor cliënten’ is als download te vinden op Mijn LVVP, naast de vele andere handzame richtlijnen en handreikingen van de LVVP.

Denktank ‘(Ont)Regel de Zorg’ van start

LVVP steunt initiatief tot lastenvermindering

Het Roer Moet Om’ pakt in samenwerking met VvAA onzinnige regels in de zorg aan. De denktank (Ont)Regel de Zorg, die hen daarbij helpt, brengt de komende vier maanden de administratiedruk van de zorgverlener in kaart. De denktankleden spreken inmiddels verschillende zorgverleners en (andere) grote spelers in de zorg. De LVVP steunt dit initiatief van harte!

Lees meer

Zijn Dropbox en OneDrive veilig voor vertrouwelijke informatie?

Bij iedere gratis online dienst bent ú de opbrengst

DropBox claimt toegang te hebben tot de inhoud van de bestanden die op hun servers gestald zijn en de gestalde informatie te mogen gebruiken voor allerlei doeleinden waaronder marketing. Vertrouwelijke informatie, zoals patiëntinformatie, die op DropBox gestald wordt, is dus niet vertrouwelijk meer. En als het gaat om persoonsgegevens -en medische gegevens vallen zelfs onder de bijzondere persoonsgegevens- dan is er sprake van een datalek dat bij de Autoriteit Persoonsgegens (AP) gemeld moet worden.

Lees meer