Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 7 juli 2017

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Van 10 juli tot en met 17 augustus a.s. is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur. De bureaumedewerkers gaan redelijk verspreid op vakantie en geven in hun afwezigheidsmelder aan bij wie u terecht kunt met uw vragen per e-mail. We wensen u een fijne zomer toe!

Wilma Boevink over ‘disclosure’ in de ggz

LVVP-congres van 22 september 2017

Op ons congres 'Laat je (niet) kennen' d.d. 22 september 2017 spreekt onder anderen Trimbos-medewerker Wilma Boevink over het begrip 'disclosure' in de geestelijke gezondheidszorg. Wat betekent dat begrip aan de voordeur, in de vrijgevestigde hulpverleningspraktijken? In hoeverre moet en kan daar worden afgeweken van de aloude professionele distantie? Rondom hetzelfde thema spreekt ook prof. dr. Paul Verhaeghe: 'Wie was, is en zal de ggz-professional zijn?"

Hebt u zich al ingeschreven? U kunt dat hier doen!

Nieuw op Mijn LVVP: handreiking (deels) contractvrij werken

Overzicht zorgcontracten 2018 binnenkort beschikbaar

Sinds deze week staat er een handreiking op Mijn LVVP over het (deels) werken zonder zorgcontracten. We willen onze leden daarmee tegemoetkomen in hun keuze voor het al dan niet aangaan van een zorgcontract bij een, enkele of alle zorgverzekeraars. Wat zijn de voor- en nadelen, de risico’s en waar moet u op letten? Leden kunnen de handreiking vinden bij de downloads op deze ledenpagina van onze website. Binnenkort vindt u daar -naast de al geplaatste special over de zorginkoop- een overzicht van alle contracten voor 2018, voorzien van de nodige alerts.

Intermediair voor vrijgevestigden binnen de Jeugdwet

Meldt signalen via de LVVP

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met behulp van het ministerie van VWS een intermediair aangesteld die tot eind 2017 inzetbaar is om aandacht te vragen voor de positie van vrijgevestigden binnen het nieuwe jeugdhulpstelsel. De intermediair fungeert als schakel tussen de diverse branche- en beroepsverenigingen, VNG, VWS en landelijke programma’s zoals i-SD en Zorglandschap.

Lees meer

Menzis wil overleg met LVVP over terugvorderingen

Oproep: stuur ons uw afrekening van het normatieve uurtarief

Zoals we in eerdere nieuwsbrieven reeds meldden, zien LVVP-leden zich geconfronteerd met hoge terugvorderingen van Menzis, ondanks het feit dat men binnen het toegewezen omzetplafond is gebleven. Dit wordt veroorzaakt doordat Menzis binnen een omzetplafond werkt met normatieve uurtarieven. Het LVVP-bestuur vecht dit beleid aan en heeft Menzis een voorstel tot mediation gedaan. Menzis heeft recentelijk laten weten te willen overleggen alvorens de weg van geschilbeslechting in te slaan. Aangezien de LVVP zich goed wil voorbereiden op het vervolg vragen wij nog meer leden om ons de afrekening van het normatieve uurtarief te sturen. Uiteraard zullen we uw gegevens anonimiseren. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u onderdeel zult uitmaken van eventuele toekomstige procedures; dat zal de LVVP geheel en al op zich nemen. Afrekeningen kunt u mailen naar beleidsmedewerker Michiel Schiffers via m.schiffers@lvvp.info.

Lees meer

Hoe bezield bent u als zorgprofessional?

Doe mee aan de quicksan

De bezieling in de zorg staat onder druk door administratieve rompslomp, door toegenomen regels en bemoeienis. Zorgverleners die willen meewerken aan onderzoek naar hoe bezield zorgverleners op dit moment zijn, kunnen een door hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli en VvAA ontwikkelde quickscan invullen. Wie meedoet ontvangt direct een persoonlijk rapport over zijn/haar eigen bezieling en werkt (geanonimiseerd) mee aan een algeheel beeld van bezieling onder zorgverleners.

Lees meer

Herziene circulaire therapieën ggz

Professionals niet betrokken bij duiding

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een herziene circulaire uitgebracht met hierin het gezamenlijke advies van zorgverzekeraars over het al dan niet voldoen van ggz-therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de eerdere versie is dat repetitive Transcranial Magnetich Stimulation (rTMS) en Sociale vaardigheidstraining zijn toegevoegd aan het overzicht met interventies die voor specifiek genoemde stoornissen of indicaties voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Deze interventies kunnen dus voorwaardelijk vallen onder verzekerde zorg. De Volkskrant heeft recentelijk een artikel over vergoeding van TMS bij depressie gepubliceerd.

Lees meer