Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 15 juni 2017

LVVP-magazine in teken van afscheid Arnoud van Buuren

Op 14 juni jl. vond het minisymposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van Arnoud van Buuren als voorzitter van de LVVP; hij treedt op 21 juni a.s. formeel af in de algemene ledenvergadering. Ter gelegenheid van zijn afscheid kreeg Arnoud onder meer het LVVP-magazine aangeboden, dat dit keer zijn naam kreeg. Het minisymposium was zeer geslaagd, met een door Arnoud zelf samengesteld programma.

Eén ding is zeker: we gaan zijn verbindende kracht missen!

Nieuwe functie in ‘Mijn LVVP’

In Mijn LVVP vindt u naast de rode knop ‘mijn gegevens’ een nieuwe rode knop ‘mijn documenten’. U kunt hier uw bewijs van lidmaatschap en -als u gevisiteerd bent- uw visitatiecertificaat downloaden. Als u vaker gevisiteerd bent, staan hier ook de eerdere certificaten.

Wees er tijdig bij: nieuwe visitatiedata 2017 en 2018

Op de site zijn nieuwe data toegevoegd voor visitatietrajecten voor eind 2017 en voor 2018. Als u nog dit jaar gevisiteerd moet worden, dan verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk aan te melden voor één van de groepen in 2017. Leden die in 2018 gevisiteerd moeten worden, kunnen zich ook alvast aanmelden voor 2018. Klik hier voor de aanmeldpagina op Mijn LVVP.

Werken met of zonder contracten in 2018?

Op woensdag 21 juni a.s. vindt de algemene ledenvergadering van de LVVP plaats. Deze wordt gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. We besteden dit keer extra aandacht aan het werken met en zonder contracten in 2018. Meld u aan via s.wammes@lvvp.info.

Ook dit jaar gratis gebruik van Eiswijzer voor LVVP-leden

Indien u deels of geheel niet-gecontracteerd werkt, dan is het gebruik van de Eiswijzer bijna noodzaak, gezien de hoeveelheid polissen, voorwaarden en tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. Eiswijzer is een online service waar LVVP-leden ook dit jaar weer gratis gebruik van kunnen maken. De LVVP heeft de overeenkomst met Eiswijzer namelijk verlengd.

Lees meer

Tim Fransen op LVVP-congres

Hebt u zich al ingeschreven voor ons congres? We dagen u uit om op 22 september a.s. als ggz-professional de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als mens in die functie zelf bent. Het congres biedt een boeiend programma, met hoogleraar Paul Verhaeghe en onderzoeker Wilma Boevink als plenaire sprekers. Daarnaast kunt u kiezen uit 14 boeiende workshops rond het thema.  En niemand minder dan cabaretier Tim Fransen sluit het congres af met een speciaal voor ons geschreven conference. U kunt zich hier aanmelden!

Inzet medebehandelaar binnen sectie II van het ggz-kwaliteitsstatuut

Recentelijk zond de LVVP samen met GGZ Nederland, NVvP, NIP, LPGGz, Platform MEER GGZ, InEen, V&VN en P3NL een brief aan zorgverzekeraar CZ en aan Zorginstituut Nederland (ZiNL) over de inzet van een medebehandelaar bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg binnen sectie II (vrijgevestigden) van het kwaliteitsstatuut. Het is namelijk wel degelijk de intentie van de werkgroep ggz-kwaliteitsstatuut geweest om de inzet van hulppersoneel mogelijk te maken binnen sectie II.

Lees meer

ICT-ondersteuning voor deelnemers pilot nieuw bekostigingsmodel

Zoals bekend, werkt de NZa, samen met relevante branchepartijen waaronder de LVVP, aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg. Het model wordt samen met zorgaanbieders in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Zorgaanbieders die deelnemen aan de pilot krijgen gratis ondersteuning bij de aansluiting van hun praktijksoftware op de benodigde ICT-functionaliteiten. Dat zijn de overlegpartijen recentelijk overeengekomen vanwege het belang van een geslaagde pilot.

Lees meer

Van Rijn: minder regels en meer tijd voor jeugdhulp

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat gemeenten en jeugdhulpverleners meer tijd besteden aan de hulp voor kinderen en hun ouders in plaats van administratie. Van Rijn schrapt daarom de verplichting voor kleine aanbieders om bij hun jaarverantwoording een accountantsverklaring te overleggen. Ook wil hij de wet aanpassen om standaard registraties en contracten tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Dat schrijft Van Rijn in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens stelt onderzoek in bij Benchmark GGZ

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) voldoet aan de wetgeving rondom de verwerking van privégegevens. Reden daarvan is  onder meer dat persoonlijke gegevens zonder medeweten van cliënten worden aangeleverd aan SBG. Zoals u weet via onze eerdere berichtgeving, adviseert de LVVP om de aanlevering aan SBG (via SVR) op te schorten, omdat is gebleken dat de wettelijke grondslag voor aanlevering van ROM-data ontbreekt. Dat betekent dat toestemming van de patiënt de enige grondslag is.

Lees meer

LVVP steunt VvAA-campagne (Ont)Regel de Zorg. Schrap en Verbeter!

Actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) heeft VvAA benaderd om in gezamenlijkheid het thema ‘terugdringen van (onzinnige) administratieve lastendruk’ verder te agenderen en uit te werken. Uiteindelijk doel van de gemeenschappelijke aanpak: een gezondheidszorg waarbij de zorgverlener meer tijd heeft voor de patiënt en minder last heeft van (onzinnige) administratie. De LVVP ondersteunt deze actie van harte! Immers, zoals u weet, streeft de LVVP al geruime tijd naar vermindering van de administratieve lastendruk voor haar leden.

Lees meer