Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 1 juni 2017

21 juni 2017: algemene ledenvergadering LVVP

Op woensdag 21 juni a.s. vindt de algemene ledenvergadering van de LVVP plaats. Deze wordt gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. We besteden dit keer extra aandacht aan de zorgcontractering voor 2018. De stukken worden deze week aan de leden gezonden. Reserveer de datum alvast in uw agenda en meld u aan via s.wammes@lvvp.info!

Arnoud van Buuren neemt afscheid van de LVVP

Zoals u weet, vindt op woensdag 14 juni 2017 van 19 tot circa 22 uur in de Rode Hoed in Amsterdam een minisymposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van Arnoud van Buuren als voorzitter van de LVVP. Arnoud heeft het programma zelf samengesteld. LVVP-leden en genodigden zijn van harte welkom. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld en er toch bij willen zijn, meld u dan snel aan via s.wammes@lvvp.info.

LVVP-congres 22 september 2017

Hebt u zich al ingeschreven voor ons congres? We dagen u uit om op 22 september a.s. als ggz-professional de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als mens in die functie zelf bent. Het congres biedt een boeiend programma, met hoogleraar Paul Verhaeghe en onderzoeker Wilma Boevink als plenaire sprekers. Daarnaast kunt u kiezen uit 14 boeiende workshops rond het thema. Cabaretier Tim Fransen sluit het congres af met een speciaal voor ons geschreven conference. Klik hier voor de congrespagina.

LVVP-special zorginkoop 2018

Zoals u waarschijnlijk al weet: de jaarlijkse special voor LVVP-leden over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional is gepubliceerd op de LVVP-site. We hebben het inkoopbeleid van 2018 grondig bestudeerd en voorzien van de nodige kritische noten. Leden hebben het document reeds ontvangen. De geüpdatete versie is beschikbaar op Mijn LVVP.

Veldbreed draagvlak gewenst bij duiding (on)verzekerde zorg

In reactie op de circulaire ‘Therapieën GGZ’ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zonden LVVP, NVvP, GGZ Nederland, NVP, Mind, P3NL en V&VN een gezamenlijke brief aan ZN. De boodschap van de brief is om de ggz veldbreed te betrekken bij de totstandkoming van het advies over het al dan niet voldoen van ggz-therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Lees meer

Jeugdwet wordt geëvalueerd

Momenteel vindt in opdracht van de Rijksoverheid een evaluatie van de Jeugdwet plaats; de resultaten ervan worden in het voorjaar van 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. De evaluatie richt zich op het maken van een tussenbalans sinds de invoering van de Jeugdwet in januari 2015. Veel is nog in ontwikkeling, daarom staan de vragen centraal of deze ontwikkelingen de kant op gaan die met de Jeugdwet is beoogd. Eerder deze week riepen we onze k&j-leden op om de evaluatievragenlijst in te vullen; hun bijdrage daaraan is van groot belang.

Lees meer

Nieuwe afspraken over verwijzen binnen de ggz

Zoals bekend is er vanaf 1 april 2017 geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en omgekeerd. Een onderbouwde melding aan de huisarts volstaat. In de doorverwijzing dient u in ieder geval uw agb-code op te nemen. Let op: dit geldt niet voor nieuwe verwijzingen; elke nieuwe diagnose heeft een nieuwe verwijzing van de huisarts of andere verwijzer nodig.

Lees meer

Wachtlijsten in tijden van omzetplafonds en budgetonderschrijding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeerde recentelijk dat de wachttijden voor bepaalde patiëntgroepen te hoog zijn en toenemen. In de ggz geldt dat vooral voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen of autisme. Bij vrijgevestigden in de gespecialiseerde ggz moeten patiënten gemiddeld bijna 5 weken langer wachten dan de Treeknorm toelaat; in de generalistische basis-ggz ligt de aanmeldwachttijd wel rond de norm van 4 weken. De LVVP ziet een directe relatie tussen de wachtlijsten (en zelfs behandelstops) en de krappe omzetplafonds in de zorgcontracten, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een onderschrijding in het ggz-budget.

Lees meer

RIZ, het portaal waarmee verzekeraars uw integriteit toetsen

RIZ, Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders, is een online platform waarmee zorgverzekeraars uw integriteit als zorgaanbieder kunnen toetsen. RIZ ontsluit hiervoor bestaande openbare bronnen zoals het BIG-register, het Insolventieregister, het Handelsregister (KvK) en ook Google Streetview, en is sinds begin 2017 actief. RIZ zorgt uitsluitend voor een gebundelde inzage in deze gegevens en legt zelf dus geen gegevens vast.

Lees meer

Zorgsector heeft meeste datalekken

De gezondheidssector is met bijna 30% koploper in het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zo blijkt uit het jaarverslag van de AP. 'Dat de meeste meldingen uit de zorgsector komen, wil niet zeggen dat zich hier de ergste overtreders bevinden’, schrijft de AP in het jaarverslag. ‘Vaak gaat het in deze branche om gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, financiële gegevens en/of het burgerservicenummer (bsn). Organisaties in deze sectoren moeten, gezien de aard van de gegevens, eerder een melding doen.'

Lees meer

Check de beveiliging van uw zorgpraktijk

http://ibindezorg.nlDe website IBindeZorg.nl waarmee praktijkhouders en andere medewerkers van de zorgpraktijk zichzelf en hun werksituatie kunnen toetsen ten aanzien van informatiebeveiliging (NEN 7510) en privacybescherming (Wbp) is geheel vernieuwd. LVVP-leden krijgen korting op het gebruik van de beveiligingstoets.

Lees meer